లెస్బియన్లు

 

కోకిల: సితారు వాద్యకారిణిమురళి: ఒక యువకుడు

మురళి:  నీగురించి ఒక విచిత్రమైన విషయం విన్నాను కోకిలా! సిరిపురం జమీందారిణి రాధాకృష్ణ దేవి నువ్వంటే పడిచస్తుందట. తను పురుషుడిలాగా నీతో… నాకెలా చెప్పాలో అర్ధం కావ ట్లేదు. నేను విన్నదాన్ని బట్టి మీరిద్దరూ స్త్రీ పురుషుల్లాగే….

కోకిల:     (సిగ్గుతో కూడిన మౌనం)

మురళి:  ఏంటి సంగతి? సిగ్గుపడుతున్నావు! అంటే నేను విన్నది నిజమేనా?

కోకిల:     నిజమే మురళీ. నాకు చచ్చేంత సిగ్గుగా ఉంది. అదొక వింత….

మురళి:  నాకు చెప్పకపోతే ఒట్టే! ఆమెకి నీదగ్గర పొందేదేముంటుంది? మీరిద్దరూ పడక గదిలో ఏం చేస్తారు?

కోకిల:     (సిగ్గుతో కూడిన మౌనం)

మురళి:  ఐతే నీకు నామీద ప్రేమ లేనట్టే! నిజంగా ప్రేముంటే అలాంటి విషయాలు నాదగ్గర దాచవు.

కోకిల:     అలా అనకు. నీమీదున్నంత ప్రేమ నాకు మరెవ్వరిమీదా లేదు. ఐతే ఇదొక విచిత్రమైన విషయం. చెప్పాలంటే చాలా సిగ్గుగా ఉంది. ఆమె కన్నీ మగలక్షణాలే!

మురళి:  అంటే నాకు తెలీకడుగుతాను, కొంతమంది ఆడవాళ్ళు పక్కలోకి మగతోడు నచ్చక ఆడ వాళ్ళ తోనే పడుకుంటారట. తమను తాము మగవారిగా భావించుకుంటారట.

కోకిల:     ఈమె కూడా దాదాపు అలాంటిదే!

మురళి:  (ఆసక్తిగా) ఐతే కోకిలా, నాకు ఈ విషయం గురించి పూర్తిగా చెప్పాలి. మొదటిసారి నిన్నెలా లొంగదీసుకుంది? ఆమె నీతో శృంగారం ఎలా జరిపింది? తర్వాతేం జరిగింది? మొత్తం నాకు వివరంగా చెప్పు.

కోకిల:     ఒకరోజు ఆవిడా నేనూ అనుకోకుండా సముద్ర తీరాన కలిశాం. ఆరోజు బాగా వేడిగా ఉక్కగా ఉంది. రాధాకృష్ణదేవి తన తలపై ఉన్న జుట్టు తీసేసింది. ఆవిడ విగ్గు పెట్టుకుంటుందని నాకు అప్పటివరకూ తెలియదు. ఆమె నున్నగా బోడిగుండు చేయించుకొని ఉంది. నాకా మెని అలా చూడటం కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అప్పుడామె, ‘ఇంత అందమైన కుర్రాణ్ణి ఎప్పుడైనా చూశావా కోకిలా?’ అని అడిగింది. ‘ఇక్కడ కుర్రాళ్ళెవరున్నారు?’ అని నేను అయోమయంగా అడిగాను. ‘చూడు, నేను మగవాడిలాగా కన్పించట్లేదూ నీకు? నా పేరు కృష్ణ, రాధ నాభార్య పేరు’ అంది. ఇదంతా నాకు తమాషాగా అనిపించింది. నేను నవ్వేశాను. అంతతో ఊరుకోకుండా, ‘అవునా కృష్ణ గారూ, మీరు మగవారయ్యుండి మా మధ్యలో ఆడ వేషంతో తిరుగుతున్నారా? మీక్కూడా మగవాళ్ళకుండే అవయవాలన్నీ ఉండి, మగవాళ్ళు వాళ్ళ స్త్రీలతో నడిపినట్టే మీరు కూడా రాధాదేవితో శృంగారం జరుపు తున్నారా?’ అని అడిగాను. ‘అచ్చం అలాగే కాదనుకో, కానీ అంతకంటే బాగా ఆనందిం చేలా జత కట్టడమెలాగో నీకు త్వరలో చూపిస్తాలే!’ అంది. ‘అట్లయితే మీకు స్త్రీ పురుష అంగాలు రెండూ ఉండి ఉండాలి.’ అన్నాను. ‘లేదు నేను పూర్తిగా మగవాడిలానే ఉంటాను.’ అంది. ‘మునిశాపంతో స్త్రీ పురుషుడిగా మారిన కథ ఒకటి విన్నాను. మీరు కూడా పొరపాటున అలా మారిపోలేదు కదా’ అన్నాను. ‘లేదు కోకిలా! నేను పుట్టినప్పుడు పూర్తిగా స్త్రీ శరీరంతోనే పుట్టాను. కానీ నాకు పురుషుల అభిరుచులు, కోరికలూ ఉన్నాయి.’ అంది. ‘మరి ఆకోరికలు మీకు తీరుతున్నాయా?’ అని నేను నవ్వుతూ అడిగాను. ‘నీకంత నమ్మకం లేకపోతే నాతో ఒకసారిరా, చూపిస్తాను. మగవాళ్ళను చూసి అసూయ పడాల్సిన పని నాకు లేదని నువ్వే ఒప్పుకుంటావు. మగవాడి సామర్ధ్యంతో సరితూగే దొకటి నాదగ్గర ఉంది. మాటలెందుకు, రా! నేను చేసేదేదో చేసింతర్వాత అంతా నీకే అర్ధమౌతుంది.’ అంది.

ఆమె ఎంతగా బ్రతిమాలిందంటే, తను కోరిన విధంగా నేను సహకరించాల్సివచ్చింది. అందుకోసం ఆమె నాకొక అద్భుతమైన వజ్రాల హారాన్నీ, ఒక మోపెడు ఖరీదైన బట్టల్నీ బహుమతిగా ఇచ్చింది. అప్పుడు నేనామెను పురుషుడిగానే భావిస్తూ కౌగిలిలోకి తీసు కున్నాను. ఆమె నాశరీరాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తింది. కోరికలు కలిగించిన ఉద్వేగంతో ఊపిరి బరువుగా తీస్తూ నాకు చెప్పిన విధంగానే తర్వాతి కార్యక్రమానికి ఉపక్రమించింది.

మురళి:  ఏం చేసింది? ఆవిడాపని ఎలా చెయ్యగలిగింది? కోకిలా! అదంతా వివరంగా చెప్పు!

కోకిల:     దయచేసి ఇంతకంటే ఎక్కువ వివరాలు అడగొద్దు. అవన్నీ సిగ్గు మాలిన పనులు. నువ్వెంత వత్తిడి చేసినా ఆ వివరాలు మాత్రం చెప్పను గాక చెప్పను.

*

మీ మాటలు

  1. తహిరో says:

    చిత్రం చిత్రం మహా చిత్రం అన్నట్టు – భలే కథ. చాలా సహజంగా , అద్భుతంగా ఉంది (వ్యంగం కాదు సుమీ ). కోకిలా అవి సిగ్గు మాలిన పనులా … తప్పు తప్పు , మురళికి చెప్పకూడనివి మాత్రమే . ఈ ప్రపంచం లో ఏది ప్రామాణికం గనక ? శృంగారం లో ప్రేమని ఆస్వాదించే వారికి లింగభేదం ఎందుకు ?

మీ మాటలు

*