దేవుడు ,కర్మ

10991245_10153042873508559_2325127942165795879_n

painting: Rafi Haque

నువ్వు తెచ్చిన ఆ పెట్టెలో పట్టేట్లు

నన్ను చెప్పమంటావ్ .
అరూపాన్ని
అందులో పెట్టడమెలాగొ
నాకు చేత కాదు
లెక్కల పరీక్ష పెట్టావ్
నేను ఫెయిలయ్యాను
దిగులుపడి  చివరికన్నాను
”మొదట ఈ పాఠాలు చెప్పలేదు కదా నువ్వు”
నువ్వన్నావ్
”అయినా సరే ”
”నల్లతుమ్మ చెట్టూ
తలపైని చెంద్రుడూ
నను తాగి కరిగిన  నీ శ్వాస”
జ్ఞాపకాల మోహం  నాకు
నీ మేజిక్ స్లేట్ లో ఒకసారి
ఇలా అనేసి
ఏవి ఎక్కడా నువ్వు చెప్పేవంతా
అన్నావ్
తెలియని దయ్యం
గుండెలపై కూర్చున్నట్లు నొప్పి
ఆమె దగ్గరికి వెళ్లాను
చాలా చెప్పింది
కొన్ని రోజులకి  నేనన్నాను
”చెరిపినా చెరగని చోట రాశాను ”
అన్నదీ..
”దేవుడి పైన భారం వెయ్యి
కర్మను  అనుభవించక తప్పదు ”
-సామాన్య 
Samanya2014

మీ మాటలు

  1. బాగుందండీ

  2. నిశీధి says:

    గుడ్ వన్

మీ మాటలు

*