కారామాస్టారు@90

Kalipatnam_Ramaraoఒక కధ కధాశిల్పానికి నమూనాయై  చరిత్రలో మిగిలి పోతుంది. ఒక  కధ కధా సౌష్టవానికి వ్యాకరణం అందిస్తుంది. ఒక  కధ కధా సాహిత్యంలో మైలురాయిగా మిగిలిపోతుంది. ఒక  కధ చదువరుల  ప్రాపంచిక దృక్పధాన్ని మార్చివేస్తుంది. కొత్త రచయితలు ఒకానొక  కధ చదివి, ఆ కధా బలానికి గౌరవవందనం చేసి, పెన్ను మూసేసి, తను కొనసాగించదలచిన కధా ప్రక్రియకు తాత్కాలిక  విరామం ప్రకటించి ఉత్సాహం స్థానంలో శ్రద్ద పెట్టాలని అనుకొంటారు.

“కధలు ఎలా ఉండాలి? ఎలా రాయాలి?” అనే చర్చ సర్వత్రా జరుగుతున్న ఈ  సందర్భంలో వర్ధమాన రచయితలు ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు ఒక నాటి మేటి కధకుల కధల నుండి పిండుకోవటం ఒక మేలైన పద్దతి. కారాగారి తొంభైయ్యవ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా “కధ ఎలా రాయాలి అనే ప్రశ్నకు కారా గారి కధల నుండి సమాధానం” అనే అంశం మీద మీ అభిప్రాయాలను, నవంబరు 9న రాబోతున్న “సారంగా – సాహిత్య పత్రిక, కాళీపట్నం రామారావుగారి ప్రత్యేక సంచిక” కోసం రాసి పంపవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మీ అభిప్రాయం ఒక పేజీకి పరిమితం చేస్తే చాలు. మీ వ్యాసాలను manavi.battula303@gmail.com కు అక్టోబరు 31 లోపల పంపండి.

 

మీ మాటలు

*