వీలునామా – 44వ భాగం

veelunama11

ఎల్సీ ఉత్తరం

తన జీవితం లోంచి జేన్ వెళ్ళిపోయాక ఫ్రాన్సిస్ ప్రజా సేవలో నిమగ్నమైనాడు. పార్లమెంటు సమావేశాలూ, చర్చలూ క్రమం తప్పకుండా హాజరవుతూ తన వాక్పటిమకీ, లోక ఙ్ఞానానికీ మెరుగులు దిద్దుకున్నాడు. ఎలాగైనా ఎన్నికల ప్రక్రియను మెరుగుపరిచి సంఘంలో వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఓటు హక్కు కల్పించాలని అతను గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నాడు. పార్టీ అధిష్ఠానం అతన్ని ఎన్నో కమిటీల్లో సభ్యునిగా వేసింది.

అబధ్ధాలతో కాలం గడుపుతూ రాజకీయం చేసేవారిని అతను నిర్భయంగా ప్రశ్నలడిగి చికాకు పెట్టసాగాడు. ఇతరత్రా అతని విలువని పార్టీ, ఇతర పార్లమెంట్ సభ్యులూ గుర్తించి గౌరవించినా, అతని ‘అందరికీ ఓటు హక్కు ’ నినాదం చాలా మందికి మింగుడు పడలేదు.
అయితే పార్లమెంటు భవనాని కవతల చాలా మంది ఫ్రాన్సిస్ అనుకుంటున్నట్టు ‘అందరికీ ఓటు హక్కు ‘ మంచిదనే నమ్ముతున్నారు. అమెరికా ఆస్ట్రేలియా రాజకీయాలల్లో కూడా ఓటు హక్కు విస్తరణ ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతోంది. ప్రపంచమంతా ప్రజాస్వామ్యం వైపు త్వరత్వరగా అడుగులేస్తూ వుంటే ఇంగ్లండు మాత్రం “ధనిక స్వామ్యం” లో కూరుకుపోవడం భవిష్యత్తులో చాలా సమస్యలు సృష్టిస్తుందని ఫ్రాన్సిస్ గాఢంగా నమ్మాడు. నమ్మిన విషయాన్ని రాజకీయ సహచరులతో పంచుకున్నాడు కూడా.

ఆస్ట్రేలియా రాజకీయాలూ అక్కడ ఓటు హక్కు విస్తరణా గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొన్నిసార్లు సహచరులు అతన్ని హేళన చేసారు. అలాటప్పుడు కృంగిపోయినా, మళ్ళీ అంతలోనే తన మీద జేన్ వుంచిన నమ్మకమూ ఆశ గుర్తొచ్చేవి అతనికి.

రాజకీయాల్లో తలమునకలుగా వున్నా అతను మిగతా స్నేహితులగురించి కనుక్కుంటూనే వున్నాడు.

ఆ రోజు రాత్రి ఫ్రాన్సిస్ కొందరు పుర ప్రముఖులతో కలిసి భోజనం చేసి వచ్చాడు. అక్కడ మేధావులూ, బహు భాషా కోవిదులతో ఆ సాయంత్రం అతనికి చాలా చక్కగా గడిచింది. తాను- ఒక మామూలు బాంకు గుమాస్తా- ఇవాళ పెద్దలతో సమాన స్థాయిలో కూర్చుని సంభాషించే స్థాయికొచ్చాడు. విధి ఎంత విచిత్రమైనది. అతనా ఆలోచనల్లోనే ఇల్లు చేరుకొని తనకొచ్చిన ఉత్తరాలు తీసుకొని పక్కకెక్కాడు.

ఆస్ట్రేలియానించి రెండు ఉత్తరాలు, ఒకటి రాసింది జేన్ అయితే రెండోది ఎల్సీనుంచి. ముందుగా జేన్ ఉత్తరం తీసి చదివాడు. అందులో జేన్ విరివాల్టాలో తమ జీవనం గురించి వివరంగా రాసింది. డాక్టర్ గ్రాంట్, ఫిలిప్స్ చెల్లెలు హేరియట్ ని పెళ్ళాడబోతున్నట్టూ రాసింది. “దీంతో బ్రాండన్ విముక్తుడవుతాడు కాబట్టి అతను ఎల్సీని పెళ్ళాడితే బాగుండు,” అనే ఆశ భావాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
ఉత్తరం చదివి ఫ్రాన్సిస్ నిట్టూర్చాడు.

“జేన్, నిన్నిలా ఉత్తరాల్లో కాకుండా సంపూర్తిగా నాదాన్ని చేసుకునే అదృష్టం నాకెప్పుడు పడుతుందో! బయటినించి అలిసి ఇంటికొచ్చేసరికి నీ ఉత్తరం కాకుండా నువ్వే ఎదురొస్తే! నేను చెప్పే విశేషాలని నువ్వు మెరిసే కళ్ళతో వింటూంటే! ఇప్పుడు నువ్వూ నాలా ఆలోచిస్తూ పడుకోని వున్నావో! కాదు కాదు, నువ్వేమో ప్రపంచానికా పక్క! మీకక్కడ తెల్లారి పోయి వుంటుంది, పనుల్లో తలమునకలుగా వుంటావు. నాకు మాత్రం నేనేం చేస్తున్నా మనసులో ఓ మూల నువ్వు తొంగి చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది!” ఆలోచనల్లోంచి తెప్పరిల్లి ఫ్రాన్సిస్ రెండో ఉత్తరం చూసాడు.

“హ్మ్మ్! ఎల్సీ నాకెప్పుడూ ఉత్తరం రాయలేదు. ఇప్పుడెందుకు రాసిందో..” కవరు చించి తెరవగానే, దాంతో ఉత్తరంతో పాటు, ఏవో నాలుగైదు కాగితాలు జారి పడ్డాయి. నాలిగింటి మీదా ఏవో సంతకాలు కూడా ఉన్నాయి. కుతూహలంగా ఉత్తరం తెరిచాడు ఫ్రాన్సిస్.

ప్రియమైన ఫ్రాన్సిస్,
దీంతో జత చేసిన కాగితాలు ఏమిటో అనుకుని ఆశ్చర్యపడుతున్నావేమో. ఆ కాగితాల్లో ఒక ముఖ్య సమాచారం వుంది.
నీకు మిసెస్ పెక్ గుర్తుందిగా? మీ అమ్మననీ, కొంచెం డబ్బివ్వమనీ ఆవిడ నీకు ఉత్తరం రాసింది. అయితే ఆవిడ నీ తల్లి కాదు. అసలు ఆవిడకీ నీకూ ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. అలాగే, మావయ్యా మీ నాన్న కారు. మిసెస్ పెక్ నోటి వెంట నిజాలు చెప్పించి వాటన్నిటీ రాసి ఆవిడ సంతకాలూ సాక్షి సంతకాలూ తీసుకున్నాము.
నీకూ మాకూ ఎటువంటి చుట్టరికమూ లేదు. ఆ వార్త వినగానే నాలాగే నువ్వూ ఎగిరి గంతేస్తావని తెలుసు. ఎందుకంటే మనకి ఏ చుట్టరికమూ లేకపోతే నువ్వు జేన్ ని పెళ్ళాడడానికి ఎటువంటి అడ్డంకీ వుండదు. వీలునామా ప్రకారం ఆస్తి కూడ నీదగ్గరే వుంటుంది. అందుకని జేన్ కూడ పెళ్ళికి అభ్యంతర పెట్టదు. అయితే ఒక్కటి- ఈ కాగితాలకి కోర్టులో ఏ విలువా ఉండదని బ్రాండన్ అంటున్నారు. అయినా కనీసం నీ మనసు కుదుట పడుతుందని పంపుతున్నా. ఏం చేసినా బాగా ఆలోచించి నీ బాగూ జేన్ బాగూ దృష్టిలో పెట్టుకోని చేయి. మీరిద్దరూ ఒకటయితే నాకంటే సంతోషించే వారింకెవరూ ఉండరు.
ఇంకొక మంచి వార్త- అక్క నీతో చెప్పేవుంటుంది- నేనూ బ్రాండన్ పెళ్ళాడబోతున్నాం. నేను చాలా సంతోషంగా వున్నా ఫ్రాన్సిస్! పెగ్గీ కనిపిస్తే అడిగానని చెప్పు. పెళ్ళికూతురిగా తన ఇంట్లోంచే వెళ్ళాలని వుంది నాకు. బ్రాండన్ కి తగిన భార్యగా బ్రతకమని నన్ను దీవించు.
ప్రేమతో
ఎల్సీ

ఉత్తరం చదివి ఫ్రాన్సిస్ మిసెస్ పెక్ కాగితాలన్నీ ఆత్రంగా చదివి ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. తన మీద ఎల్సీకి వున్న ఆప్యాయతకి కదిలిపోయాడు.
“ఆహా! ఈ ప్రపంచం లో నా బాగు కోరే వ్యక్తులూ వున్నారన్నమాట. నేను ఒంటరిని కాను. నాకేం చేయాలో బాగా తెలిసిపోయింది. జేన్ కి కూడా నా మీద ఇష్టం వుండే వుంటుంది. లేకపోతే ఎల్సీ అలా ఎందుకు రాస్తుంది? సరే, ఈ కాగితాలతో నాకూ జేన్ కీ ఎటువంటి చుట్టరికమూ లేదని కోర్టు ఒప్పుకుంటే సరే! లేకపోతే ఈ వెధవ ఆస్తిని ఒక్క తాపు తన్ని ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతాను. జేన్ మాటలు కూడా ఇక నేను వినను! నా అదృష్టం బాగుంటే పార్లమెంటు సీటూ ప్రజా సేవా, జేన్, మూడింటినీ దక్కించుకుంటాను. లేదా అన్నిటినీ వొదిలేసి జేన్ తోనే స్థిరపడిపోతాను. ముందుగా పొద్దునే ఎడిన్ బరో వెళ్ళి పాత పత్రికలన్నీ తిరగేసి మిసెస్ పెక్ చెప్పినదాంట్లో నిజమెంతో నిర్ధారించుకుంటాను. తరవాత లాయరు మెక్ ఫర్లేన్ తోనూ, సింక్లెయిర్ తోనూ సంప్రదిస్తాను. …” భవిష్యత్తు గురించి కలలు కంటూ నిద్రలోకి జారిపోయాడు.

(సశేషం)

మీ మాటలు

  1. బావుంది శారద గారూ నవల చివరికి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది ఇంకేమీ ట్విస్ట్ లు లేకపోతే. మంచి నవలని అందించినందుకు మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు.

  2. రాధిక గారూ,
    అవునండీ, ముగింపు చాలా దగ్గర్లోనే వుంది.
    ధన్యవాదాలు
    శారద

మీ మాటలు

*