బచ్పన్ లో ప్రతి కొమ్మ

saif
1
సందుల్లో తిరగడం అంటే ఎంతిష్టమో .బేషరం  ల
చూపులెప్పుడూ జాకెట్ మధ్య  సందుల్లోనే ఎప్పుడూ 5 <3
2
మనల్ని మనం ఇరికించుకోవడం ఎంత బాగుంటదో
బేషరం రెండు ఇరుకు గోడల మధ్య  కొద్ది సేపు 5 <3
3
దాచాలని ప్రయత్నిస్తుంది బేషరం
ఆకులవెనకాల పళ్ళని ప్రతి చెట్టు 5 <3
4
అమాయకంగా కనిపించే మొహాలు ఎన్నో ఈ దునియాలో
బేషరం ప్రతి రాత్రి లంగాలతో మొహాలు తుడిచుకునేవి 5 <3
5
వర్షం అన్ని చూపించి పోతుంది బేషరం
పెద్ద పెద్ద పళ్ళన్ని బయటకు కనిపించేలా చెట్లని తడిపి 5 <3
6
తనంతట  తాను వంగదు అని తెలిసివచ్చింది బేషరం
బచ్పన్ లో ప్రతి కొమ్మని ఎగెరెగిరి వంచాల్సివచ్చేది 5 <3
7
నేను తనని దొంగచాటుగా చూస్తున్న అనుకున్నా బేషరం
తనే నన్ను దొంగ చాటుగా చూస్తుంది మేఘాల్లోనుంచి 5<3
8
వక్షోజాలు కొన్ని అందంగా కనిపిస్తాయి బేషరం
వాటిని కుడుతూ సూదులు గుచ్చుకున్న కూలీ టైలర్లెందరో 5 <3
9
వయసుని ఎవరు పట్టించుకోరని తెలుస్తుంది బేషరం
ఈ కాలం లో కూడా ఇంకా హిమాలయా శిఖరాలని ఇష్టపడుతుంటే 5<3
10
ఏదో అద్భుతమయిన వంట సిధ్ధంగా ఉన్నట్లుంటది
బేషరం వేడి వేడి శ్వాసలు దగ్గరగా వస్తే 5<3
*

ఆ జాబిల్లి దూరం నుంచే..

saif
1
కోరికలు తీర్చుకోవడానికి బయటకు వస్తుంది
బేషరం ప్రతి తుమ్మెద ప్రతి పక్షి ప్రతి జీవి 5 <3
2

జాబిల్లికి పువ్వులకు యువతులకు తేడ ఒక్కటే
యువతులు బేషరం రోజుకో రంగు చీరలు మారుస్తారు
5 <3  <3

 
3
ఇంకా భూమ్మీద అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ మేఘాలు వస్తున్నాయ్
బేషరం ఇంకా అక్కడక్కడ చున్నీలు  కనిపిస్తున్నాయ్
5 <3 <3
 
4
తన అదృష్టానికి తానే మురిసిపోయే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు
బేషరం ఆ వెన్నెలమెరుపుల జాబిల్లిలా ఉంటారు 5  <3
5
ఎంతలా ప్రాధేయపడి తను ఓ వరం పొందిందో బేషరం
తనివితీర నాకించుకొనే జీవితం కావాలని ఐస్క్రీం జాతీ 5 <3
6
ఎవరికి ఏ రంగు రావాలో ఆ రంగు వచ్చేస్తుంటది బేషరం
 ప్రతి పువ్వు నుంచి నిలువు పెదాల లేత గులాబితనం వరకు 5 <3
7
కొన్ని పుస్తకాల్లో నేర్చుకోకుండానే వచ్చేస్తాయి బేషరం
కోరిక కలిగించుకోవడం ఎలా అని పుస్తకాలు చదవాల్సిన పనిలేదు 5<3
8
నాది నాకున్నది నీదేం అక్కరలేదు బేషరం
ఒక పువ్వు మరో పువ్వు పరిమళం అక్కరలేదు అని చెప్తుంది 5 <3
 
9
నన్ను ఊరించిపోతుంటది బేషరం
ప్రతి రోజు ఆ జాబిల్లి దూరం నుంచే   5 <3
*

బేషరం కవులు!

saif
1
రిహార్సల్స్ ఉండవు బేషరం
ధైర్యం చేసి అమ్మల కడుపుల్లోంచి దూకెయ్యడమే 5 <3
2
మనం అలవాటు పడిపోయాం బేషరం
ఈ సూర్యుని వెలుగుకి ఆ చీకటి రాత్రులకు 5 <3
3
అదేమిటో జైలు గదికి కూడా నాలుగు గోడలుంటాయి
బేషరం ఈ దునియాకు నాలుగు దిక్కుల్లా
4
కవులకు కాలాలతో ప్రాంతాలతో సంబంధం ఉండదు
బేషరం కవులు ప్రజల హృదయాల్లో ఉంటారు 5 <3
 5
కొంతమంది బంగారం మురిక్కాలవలో వెతుక్కుంటారు బేషరం
కొంతమంది అత్తగారు పెడుతారు అని నిరీక్షిస్తుంటారు 5 <3
6
తొలికవిత రాసినప్పుడు సైజులు వేరు. బేషరం
ఇప్పుడు కవితలకు ప్రేరణల సైజులు వేరు
7
రోడ్డుపక్కన అన్ని అమ్ముతున్నారు బేషరం
కొన్ని అద్దాలు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి 5 <3
8
ఏ భేషజాలు లేకుండా మాట్లాడుకుంటున్నారు
బేషరం కట్న కానుకలు వగైరా వగైరా 5 <3
9
అందరికి గ్రూపు మెసెజ్లు వచ్చేస్తున్నాయి బేషరం
ఆ సూర్యుని నుండి ఆ జాబిల్లి నుండి అద్భుతంగా  5 <3
10
తమ హక్కుల సాధన కోసం ధర్నాలు దీక్షలు  చేస్తుంటారు
బేషరం పడగ్గదుల్లో జరిగే వాటిని ఏ మంత్రి వచ్చి ఏం చెయ్యలేడు  5 <3
*

పిల్లల పుస్తకాల బ్యాగు ఈ జీవితం…

saif
1
వంశపారంపర్యంగా వస్తున్నది కొంతమంది వదల్లేదు బేషరం
ఆ కోకిల అంతే పాడుతుంది ఆ పువ్వులంతే పరిమళిస్తున్నాయి 5 <3
2
సరిహద్దులోనో అడవుల్లోనో తుపాకులు పట్టుకుని బతకడం సులువు అనుకుంటా
 మూర్ఖ ఈ మనుషుల మధ్య కలం పట్టుకుని బతకడం గొప్పే బేషరం 5 <3
3
ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఒక గొప్ప రచన ని తీసుకెళ్తుంటారు
కొంతమంది మనుషులు బేషరం తమ మనసులను పట్టుకెళ్తుంటారు 5 <3
4
మనుషులు వెతుక్కుంటున్నారు .బేషరం
దాగి ఉన్న ఎన్నో ఉపాయాలని ఈ లోకం లో 5 <3
5
పురుషాంగం లో సామర్ధ్యం పెంచే మాత్రలు ఉన్నాయేమో
బేషరం మనసుల్లో ప్రేమని పెంచడానికి ఎప్పటికి రాలేవు గా   5 <3
6
ఏదో ఒక లాభం లేనిదే ఎవరూ ఏమి చెయ్యడం లేదు బేషరం
 తిరిగే ఈ భూమి వెలిగే ఆ సూర్యుడికి ఏం లాభం దొరుకుతుందో 5 <3
7
ఏ పని అయినా బాగా ఆలోచించి చెయ్యమంటున్నారు
బేషరం బాగా ఆలోచించే జన్మిస్తుంటారా ? 5 <3
8
దోచుకోపోయే సామానులన్ని భద్రంగా ఉంటాయి
బేషరం మనసులే దోచుకెళ్ళబడుతుంటాయి 5 <3
9
ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో
బేషరం తనచుట్టూ తాను తిరిగే భూమి ఆ చంద్రుడిలా 5 <3
10
ఎన్నో రహస్యాలు దాచిపెట్టబడి ఉంటుంటాయ్
బేషరం చిన్న పిల్లల పుస్తకాల బ్యాగు ఈ జీవితం 5 <3
*

రాత్రంతా నాతో గడిపి…!

 saif
1
నువ్వింకా ఎంతో ఎదగాలి అప్పుడే తొందరపడకు చెప్పాను
అయినా బేషరం చిన్న మొక్కే అద్భుతమయిన పూలనిచ్చింది 5 <3
2
ఇక నేను వెళ్ళాలి తెల్లారుతుంది అనేసివెళ్ళింది
బేషరం రాత్రంతా నాతో గడిపిన వెన్నెల 5 <3
3
నాకు ఎడమవైపు ఉన్నది నీకు కుడివైపు ఉంటది బేషరం
మనం ఎదురెదురు నిలబడినంతకాలం అంతే ఏదైనా   5 <3
4
నవ్వు చాలా అందంగా ఉంటది బేషరం
అది నల్లని పెదవులైన ఎర్రనిపెదవులైనా  5 <3
5
ప్రతి దేశం చాలా బాగుంటది బేషరం
మంచి మనసులున్న ప్రతి చోటు స్వర్గం లా ఉంటది 5 <3
6
విహారయాత్రలు చేసివస్తుంటది బేషరం
ఈ మనసు ఒక చోట నిలవదు ఎప్పుడూ 5 <3
7
పువ్వులు పాతవే అయినా ప్రేమిస్తుంటాం బేషరం
ప్రతి సారి కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంటాయ్ నయా నయా గా 5 <3
8
మన సైజు దొరికెంతవరకు వెతుకుతాం బేషరం
ఒక్కోసారి చెప్పులని దుస్తులని ఒక్కోసారి సమయాన్ని 5 <3
9
స్వాతంత్ర దినోత్సవాలరొజు ప్రతి దేశం లో ఇలానే చేస్తారు
రంగు రంగుల బూరల్లో గాలిని బంధించి వదులుతారు బేషరం 5 <3
10
స్వచ్చమైన కాశ్మీరాన్ని శత్రువు ఆక్రమించినట్లు ,బేషరం
ఈ దేశ పవిత్రమైన మనసుల్ని రాజకీయాలు ఆక్రమిస్తున్నాయి 5 <3
*

జ్ఞాపకాలనిండా బేషరం ప్రేమే!

 

saif

1
కాలక్షేపానికి వచ్చిపోతుంటారు
బేషరం చాలా మంది ఈ భూమ్మీదకు  5 <3
2
ఎంత ఎండని అయినా ఎప్పుడైనా లెక్క చేశామా బేషరం
ఆ ఐసు ఫ్రూట్ బండి కోసం చెప్పుల్లేకుండా పరిగేత్తాం కదా 5 <3
3
బాధని మర్చిపోవడానికి మగాడు తాగుతాడంట
బేషరం లోలోనే కన్నీళ్ళు తాగే స్త్రీల సంగతేంటొ మరి  5  <3
4
పసిపిల్లలు అద్దం లో చూసుకుంటూ ఖుషిగా ఉంటారు
బేషరం వయసు పెరిగాక అద్దం సాహిత్యం అవుతుంది   5  <3
5
అద్భుత మైన కవితల పుస్తకాలు ఫుట్పాత్ల మీద
 పెళ్ళి కూడా ఒకప్రచురణ లాంటిదే  బేషరం 5  <3
6
కవులు చాలా సాదా సీదా గా కనిపిస్తుంటారు
బేషరం రహస్యమయ లోకాలకు చక్రవర్తులు 5  <3
7
కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేషరం
 నీకు దొరకాల్సిన వెలుతురు వెన్నెల నీవద్దకు వచ్చేస్తాయ్ ఓపిక కాస్త 5 <3
8
మనుషుల మధ్యన దూరం పెరిగిపోతుందంట బేషరం
బెడ్రూముల్లోనే అసలు దూరాలు పెరుగుతున్న విషయం ? 5 <3
9
ఆశలు పెంచుకోకపోతే ఎలా బేషరం
కనీసం కుండీలో పెంచే మొక్కకు ఒక పువ్వుపూస్తుందని 5 <3
10.
ఎవరు అదృష్టవంతులు అంటే ఏం చేప్పను
జ్ఞాపకాలనిండా బేషరం ప్రేమే ఉన్నవారే కదా 5<3
*

బేషరమిత్వం -2

saif
11
బేషరం ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా ఏదో ఒక విజయం లభిస్తుంది
ఎవరో ఒకరు ప్రయత్నం చెయ్యబట్టే కదా విమర్శకులు గా కొంతమంది బతికేస్తున్నారు 5 <3
*
12
ఎవరి కట్టు బాటులొ వారు బతుకుతున్నారు బేషరం
 కోపం అహం అసహ్యాలు ఎవరివి వారికున్నాయి 5 <3
*
13
పూర్తిగా చేయి చాపుతుంటాం బేషరం 
ఐనా మనకు అందెంత దూరం లో కొన్ని పళ్ళుండవు 5 <3
*
14
చాలా మంది బేషరం ఓ తాడు కట్టుకుంటూ ఉంటారు
ఇష్టమయిన బావి నీళ్ళు ప్రతి రోజు చేదుకోవడానికి 5 <3
*
15
మగాళ్ళని తమ దారిలో తెచ్చుకోవాలి అనుకునే వారు
బేషరం  పడగ్గది కి వెళ్ళే దారిని ఉపయోగించుకుంటారు 5 <3
*
13
ముక్కలు ముక్కలు చేస్తున్నారు బేషరం
కాలాన్ని మనుషులు ఒక్కో పనికోసం ప్రతి రోజు 5 <3
*
14
జిందగీలో ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నవారు ఎందరో
బేషరం వెనక్కు వెళ్ళిపోయే వారితో జత కట్టరు  5 <3
*
15
సగం ఖాళిగా ఉందని  కొంతమంది  బాధపడుతారు  బేషరం 
కొంతమంది జవరాళ్ళు  సగం   నిండి ఉందని తృప్తి పడుతారు  5 <3
*
16
 మరోకంటికి తెలియకుండా చాలా మంచి పనులు జరుగుతుంటాయ్
బేషరం పడగ్గదుల్లోనే ఎక్కువ 5 <3
*
17
లాభం లో ఓ భాగం పంచుకుంటూ ఉంటారు విజేతలు
బేషరం ముద్దు తాము తీసుకుంటూనే తిరిగి ఇస్తుంటారు5 <3
*
18
తేనే పట్టు మధ్యలో ఏముంటుంది బేషరం 
రాణి ఈగే  కదా.. అది లేకుంటే తెనే పట్టు లేదు కదా 5 <3
*
19
ఫకీర్లు చిప్పలతో తిరుగుతుంటారు ఎక్కడైనా బిక్షం దోరికెయ్యోచ్చు
బేషరం కవులు జేబుల్లో పెన్నులు పెట్టుకోని తిరుగుతుంటారు కవితల కోసం 5 <3
*
20
కొన్ని పనుల్లో కొందరు ఆరి తేరి ఉంటారు బేషరం 
అందరికి మోసం చెయ్యడం అస్సలు రాదు ఎప్పటికి 5 <3

అద్దాలు అనేకం!

 saif
1
కధల పుస్తకాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో బేషరం
కొన్ని ఎర్రని పెదాలుగా కొన్ని నల్లని కాటుక కళ్ళు గా  5 <3
*
2
మనసు అద్దం లాంటిది అంటారు బేషరం 
అద్దాలు చాలా రకాలు ఉంటాయ్ మరి 5 <3
*
3
ఈ రోజు సెలవు తీసుకున్నట్లుంది  బేషరం 
జాబిల్లి ఆకాశం లో కనిపించలేదు 5 <3
*
4
ఊహలకు రెక్కలు తొడిగించారు మనుషులు. బేషరం 
స్తనాలు రవికలు తొడిగించడం ప్రారంభించినప్పటినుంచి 5 <3
*
5
పెద్ద పెద్ద మీసాలుంటేనే మగతనమా ? బేషరం
పిరికి బొద్దింకలకు కూడా ఉంటాయ్ మరీ 5 <3
*
6
మొండితనం ఎవరికెంత ఉందో తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది
బేషరం పడగ్గదుల్లో 5 <3
*
7
తీసి పారేసే చెత్తాచెదారం లా మారిపోతాయి
బేషరం పడగ్గదుల్లో ఇష్టమైన దుస్తులు అభరణాలు అన్నీను5 <3
*
8
బాధ్యతలు పంచుకోవడం ఎంత బాగుంటదో బేషరం
ఒకరు హుక్స్ పెట్టుకుంటే మరోకరు తీసే బాధ్యతలా 5 <3
*
9
క్లాసు రూములో వెళ్ళి పడుకుంటారు కొంతమంది
బేషరం అది పడగ్గది అని మర్చిపోతుంటారు 5 <3
*
10
నిన్న ఒక తెలివైన వాడిని చూసాను బేషరం
ఈ రోజు అతను మోసపోయిన విషయం తెలిసింది 5 <3
*

రాత్ భర్ : తనతో ,  దునియతో ,  నాతో నేను 

-సైఫ్ అలీ సయ్యద్ 
~
saif
1
తనతో :
ఎప్పుడూ
నీ స్వార్ధం నీ దే కదా
దియా జలాతే హై లేకిన్
హం కిసి కా దిల్ నహీ జలాతే బేషరం
అబ్ ఖుద్ రాత్ క దిల్ జల్ గయే థో హం క్యాకరే
నువ్వు నా మాట వినడం లేదని
కోట్ల మంది తెల్లగా నవ్వుతున్నారు
ఎన్నో ప్రశ్నల  చిప్పలు తీసుకొని
ఎంతో మంది తమ మొహాలతో నా ఎదురువస్తున్నారు
2
దునియా తో :
జబ్ జబ్ బహూత్ బార్
అంటే శానా సార్లు
సచ్చీ మే
శానా సార్లు
తనేం అనుకుంటదో అని
చాలా సార్లు అనుకుంటేనే
దియా ఒకటి అంగార్ పెట్టేసుకుంటూ
నా అవసరానికి .
రాత్రి తో రాత్ భర్ అని
ఓ కవిత రాసుకోవడానికి
 కోయి ఉస్ కో చెప్పండి
నిన్ను తాకడానికి
నీ కౌగిలిలో దూరడానికి
సూర్యుడితో చాలా గొడవే పెట్టుకుంటుంటాను దునియా తో
గొడవలంటే నాకు ఇష్టం లేదు
కానీ కొన్ని గోడలు కట్టుకోక తప్పడం లేదు
3
నాతో నేను   :
ఏదో ముజ్రా జరుగుతుంటది
ప్రతి రాత్రి ఎక్కడినుంచో  వినిపిస్తుంటది
బయటకు పారి పోకుండా పట్టేసి ఉంచుతున్నానో
ఎవరైనా లేపుకో పోతారని భయం తో దాచుకుంటున్నానో తెలవదు
బేషరం బాల్యాన్ని
నన్ను ఒక చల్తా ఫిర్తా గ్రంధం గా మార్చేసి
తను  చుప్ చాప్ లో లో న నవ్వుతూ ఉంటది నాకు తెలుసు
2
 తనతో :
ఆనే జానే వాలే హై అందరూ
ఆ సముద్రం లో ఎన్ని పడవలు చూడటం లేదు నువ్వు
ఆ ఆకాశం లో ఎన్ని మేఘాలు చూడడం లేదు
మనుషుల కళ్ళల్లో ఎంతమంది శరణార్ధులని చూడటం లేదు
నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ కలుస్కుకోవడానికి
వస్తుంటావ్ యూని ఫాం ఒకటి ఒకటి వేసుకొని
బహోత్ అచ్చీ బాత్ హై లేకిన్
కాస్త తొందర పాటు మానుకో రాదు
నీకు నమ్మకం లేదు అని అనకు
కాకపోతే అది ఇక్కడ కాదు ఇంకెక్కడో ఉంది
2
దునియాతో :
ఏ శకం లో ఉన్నా కానీ కుచ్ కుచ్ హోతా రహ్తా హై డార్లింగ్
అని బుక్ షెల్ఫ్ లో ఇంకా దాక్కోని బతుకుతున్న
ఒక ఆగ్రా చిలిపి కుర్రోడు పుకార్ కే చేప్తుంటాడు
ఇన్షల్లాహ్ ఫిర్ మిల్తే హై అని తను వెళ్తుండగా
1
నాతో నేను
ఎప్పుడూ  అందరిలాగే
*