వేషాలు వేసిన గొంగళి పురుగులు

saif

 

 

 

 

 

రాత్రి  వెన్నెల్లో నాలుక చాపి వెన్నెల రుచి చూసావా ఎప్పుడైనా
ఆకాశం అందకపోయినా అద్భుతంగా ఉంటది కదా.
గులాబి పువ్వు ఒకటే తెచ్చావా
లేదు చదవాల్సిన  పుస్తకం కూడా ఒకటి ఉంది
అక్కడ ఆ చెట్టుకిందకు వెల్దామా
ఆ జాబిల్లి వెనక్కు ఐనా సరే నేను సిధ్ధం
నాకోసం నిన్న చాలా ఎదురు చూసావా
ఈ రోజు నిన్ను చాలా చూడాలి అనుకుంటున్నా
నేను నీకో విన్నపం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను
నేను నిన్నని తిరిగి తెచ్చీవ్వలేను సారి
అసలు నా అభిప్రాయం వినవేంది
నీ గుండెల పై చెవి పెట్టి వినడానికే కదా వచ్చింది

1380399_10201616179779262_1021311603_n
నాకు ఏదో వెంటాడుతుంది
నువ్వే దాన్ని వేటాడేసెయ్యి
అందరిలా మాట్లాడకు ఎప్పుడూ
ఫకీర్ల భాషా ఎప్పుడూ అంతే తెల్వదా
అవును మీ అరుగు మీద ఎవరో పడుకోని ఉన్నారేంటి
అతను పడుకున్నంత సేపు మేము మా అరుగు అని అనుకోలేదు
చీపురుంటే బాగుండును ఊడ్చి కూర్చునేటోళ్ళం
మట్టి మనుషులం మనకు మట్టితో భయమెందుకు
అది కాదు తారలు ఏమన్నా అనుకుంటాయేమో
పూలు ఏమనుకుంటాయో పట్టించున్నామా ఎప్పుడన్నా
నువ్వు మొదలు పెట్టేసరికి ఆవలింతలు వస్తుంటాయి
రానీ తలుపుల దగ్గర నేను చూసుకుంటాలే
మొన్న అంతే చెప్పావ్ కాని పాలంతా పోంగిపోయాయి
పావురాలు ఎగిరిపోతే నాదేం తప్పులేదు చెప్పా చెప్పాకదా
ముద్దులు పెట్టేడప్పుడు షరతులు గుర్తున్నాయి కదా
నీకు ఝుంకాలు చాలా బాగుంటాయి ఎందుకు తీస్తుంటావ్
అసలు నిన్ను కాదు నన్ను నేను అనుకోవాలి
ఆ దేవతలు కూడా ఇలా అనుకుంటారంటావా
టైం అయ్యింది నేను వెళ్ళాలి
రేపు ఇదే భూమి మీద కలుద్దామా

-సైఫ్ అలీ గోరే సయ్యద్

చిత్రం: అన్నవరం శ్రీనివాస్

బేషరం వద్ద ఓ జవాబు ఉండదు

సైఫ్ అలీ గోరె సయ్యద్

సైఫ్ అలీ గోరె సయ్యద్

1.
అనుమతి లేకుండా ఎందుకలా చూస్తున్నావ్
అని జాబిల్లి  అడిగితే ఏం జవాబు చెప్పాలో తెలీదు .

కాలిపోతున్న దీపపు వత్తి కాంతి లో
చెవికమ్మల్ని చూసి తృప్తిగా నిదురపోయే బేషరం ని నేను
బేషరం వద్ద జవాబు ఉండదు

2
బేషరం
దేవుడి గురించి ఆలోచిస్తుంటే
తెలియనేలేదు ..
ఎప్పుడు నీ కురులు తెల్లబడ్డాయో !
తిరిగి నేనే సరిచేసుకుంటాను
ఆ కురులని ఆ కుచ్చీళ్ళని
నువ్వు తరువాత లేచి వెళ్ళి
దేవుడి గది శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండు

4
నీళ్ళు తగిలితే తడిచిపోయే
చిన్న నిప్పురవ్వకు కాలిపోయే
చిన్న చెద పురుగుకు తలుచుకుంటే  కనుమరుగయ్యే
ఓ పలుచని కాగితం ముక్కమీద
సంతకం పెడితే
మనకు ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం కలగడం ఏమిటో
అర్ధం పర్ధం లేని తెలివైన దరిద్రం

5
రోజుల తరబడి కాల్చిన
ఇటుకలతో గోడలు కట్టుకున్న ఏం లాభం
వేకువ జాము కాకమునుపే
కమిలిపోయే పువ్వులు ఎలాగో వాడిపోవాల్సిందే

Love-artist-Vasily-Myazin

6
ఆజ్ఞను పాలించేవాడిని
ఆజ్ఞల్ని ఎలా ఇవ్వగలను
నీకు బేషరం నా కౌగిళ్ళు ముద్దులు
నా చేతి రెండు ముద్దలు ఇవ్వగలను

7
ఒప్పించడం కోసం ఈ సూర్యుడిని వాడుకోలేను
కొన్ని రాత్రులు భూమ్మీద ఈ తలకు
నీ గుండెల మీద ఆశ్రయం కావాలి అంతే
ఏ వృత్తలేఖిని తో గుండ్రని ఓ సరిహద్దు రేఖ
గీయబడుతుందో కాని …
దాని నుంచి బయటకు కాలుమోపడం అయ్యేపని కాదు

8
వాన పడిన ఓ రాత్రి
మసిపట్టి ఆరిపోయిన దీపపు బుడ్డిలో
బేషరం  రెండు మిణుగురులు కొద్దిసేపు అలా అలా తిరిగి
ప్రళయం రాకముందే
ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోయాయో ఏమో ..!

9
లోకాన్ని కాపాడే దేవుడికి
పోలీసుల రక్షణ ఉన్నట్లు
కొన్ని హృదయాలకు  బయటి నుంచి ఎవరు కాపలా ఉండరు

10
నీ ముఖం అద్భుతంగా ఉందంటే నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు బేషరం
అది నా జీవితాని మాత్రం అద్భుతంగా మార్చింది ఇది నేను నమ్ముతాను.

– సైఫ్ అలీ గోరే సయ్యద్