మీరంతా ..

40-year-old-woman-dies-of-shock-from-demonetization-move-in-gorakhpur-indialivetoday

మీరు ప్రజలా !
మీరక్కరలేదు మాకు
మీరంతా వొట్టిపోయారు
మీరంతా చెమట పట్టిపోయారు
మీకు టెక్నాలజీలు,
ఎకానమీలు తెలీవు
అస్సలు
మీకు మాయజేయడం రాదు
మీకు మభ్యపెట్టడడం రాదు
ఎదుటివాడిని ముంచడం రాదు
ఎదిగిన వారికి మొక్కడం రాదు
ఇంకెందుకు మీరు

మీకు ఒక్క వేలే చాలిక

మీరు ప్రజలు !
మీరు సమూహాలు !!
అందుకే
మాకు మీరక్కరలేదు
మీరంతా అడ్డు తొలగండి
మీరంతా రోడ్లెక్కండి
మీ చావే మీకున్న అర్హత
మీ చావులో మీరు స్వేచ్ఛను అనుభవించండి
మీ చావు మాత్రమే మీది
ఇంకేది మీది కాదు

మీరు ప్రజలా !!
మీరక్కరలేదు మాకు
మీరు మాట్లాడుతారు
మీరు ప్రశ్నిస్తారు
మీ గొంతులు నినదిస్తాయి
మీ చేతులు ఉద్యమిస్తాయి

*

ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది …

సత్యా గోపి 
~
 DSC_0007
ఆమెనొకసారి మళ్ళీ ఒంపుకున్నపుడు
ప్రవహించడం నావంతుగా జరుగుతూంటుందెపుడూ
1
నిర్లిప్తంగా ఒదిగిపోయే జ్ఞాపకం కదామె !
2
వచ్చినా వెళ్ళినా భావోద్వేగాల కెరటమొకటి
మేఘాలదాకా పరుచుకున్నట్టుగానో
ఊపిరాగిన క్షణమొకటి హఠాత్తుగా ఉబుకినట్టుగానో
దేహానికి పచ్చితిత్తొకటి బిగించినట్టుగానో
3
లోపలివైపెక్కడో ఖాళీరహదారిమీద దిగులొకటి కనపడుతూ వుంటుందెందుకో…
4
దుఃఖాల్లోకి నవ్వులు ప్రసరించినంత ధీర్ఘంగా వచ్చినపుడు
మాటల్లోని భావం ప్రయాణించినంత సుధీర్ఘంగా వచ్చినపుడు
కలిసి నడిచిన సమయాన్నంతా సునిశితంగా దాచుకోలేదెందుకనో..
పగలుగానో..రాత్రిగానో..ఋతువులాగానో
నిష్క్రమణ జరిగిపోతుంది
5
ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది
దృశ్యం మీదనుంచి దృశ్యం మీదకు చూపు వెళ్ళిపోయినంత సునాయాసంగా
నిన్నటిలోంచి ఇవాళ్టిలోకి వచ్చినంత సులభంగా వెళ్ళిపోయింది
ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందనేదే పరమావధి
6
వెళ్ళిపోవడం ఒక శూన్యం
శూన్యంలోంచి శూన్యంలోకి వెళ్ళిన చప్పుడు ఆమెది…