రాక

 

Art: Rajasekhar Chandram

Art: Rajasekhar Chandram

 

 

ఎపుడొస్తవొ తెల్వక బాటపొంటి

చెట్లెంట నేనొక నీడనై నిలుచున్న

అట్లట్ల పొయ్యేటి ఆ మబ్బుల్ని నిలబెట్టి

నువ్వు పోయిన దేశాలజాడలడుగుతున్న

దేవులాడుకుంట వద్దమంటె నీ అడుగుల ముద్దెర్లు లెవ్వు

పొద్దంతా పచ్చటాకు మీద పొద్దురాసిన కైతల్ల

నీ ముచ్చట్లనె పాడుకున్న

వో సోయిలేదు, వో క్యాలి లేదు

 

రెండునీటిపాయలు జోటకట్టిన దగ్గర నవ్వుల నురుగులు

రెండు కలిసీకలువని దేహాలగాలులు ధూళీధూసరితాలు

రెండు చూపులందని దూరాలకొసలమీద కాలం పందాలు

 

నిలువుగా చీల్చిన రాత్రి రెండోముక్కలో వో కలవరింత

కొడిగట్టిన దీపపువత్తి రాస్తున్న ఆఖరు నిరీక్షణ కవిత

పూలరేకులనంటుకుని శ్వాసతీసుకుంటున్న పచ్చి పచ్చి పరిమళాలు

తేనెతాగిన తేటిపెదవులమీద భ్రమరగీతాలు

ఏమో, నా పక్కన్నె కొడగొడుతున్న నీ ఊపిర్లు

నిఝంగా నువ్వొచ్చినట్లె…

*

 

 

 

 

 

 

మరణాన్ని మరణానికివ్వండి..  

Art: Rafi Haque

Art: Rafi Haque

   శ్రీరామోజు హరగోపాల్

~

haragopal

ఒక కవి ఈ రోడ్డున్నే

మరణిస్తున్నాడు

ఎట్లా బడితే అట్లా చస్తానన్న

కవిని ఏం చేసుకుంటాం

అతనికి కుంతలజలపాతంలో కూడా

ఐస్ నెత్తుటినీరే

అతనికి ప్రియురాలిపిలుపు కూడా

చైనాహైడ్రోజన్ బాంబులాగే

మరణాన్ని కలవరించి వరించే మహాకవికి

మహాప్రస్థానం కానుక

అన్నింట్లో అగ్నిని చూసే రుగ్వేదపురోహితునికి

అగ్ని మీళే పురోహితమ్

మానవులంతా శవాలుగా కనిపించే

అజ్ఞాతకవికి శ్మశాన వైరాగ్యమే  గిఫ్ట్

ప్రేమలు దోమలు,ఇష్టాలు కనిష్టాలు

ఆత్మీయతలు బ్రోకరిజాలు తనకు

చావునే చావనీయకుండ చంపుతున్న మహాకవీ,శవీ,రోగీ

మా చావు మేం చస్తాం, నీకెందుకు కుతర్క కుతూహలం

పొద్దున్నే పొద్దుని చూడలేని ధృతరాష్ట్రుని కోసం

ఏ గాంధారీ గంతలు కట్టుకోదు

కొంచెం మనిషిని చూడు

వాడిలో ఔన్నత్యం చూడు

అల్పత్వాలు జయించడానికి అతని ఆరాటం చూడు

మూర్ఖత్వం వొదులుకోవడానికి అతని జ్ఞానతృష్ణ చూడు

మానవత్వం పెంచడానికి మనుషుల్ని కాదు చంపేది

మనుషుల్ని మనుషులుగా బతికించే పరుసవేది కవిత్వం

నిర్లజ్జగా వీధుల్లో వీరంగం వేసేది కాదు

దిగంబరంగా సత్యాల్ని ఆవిష్కరించేది

స్ట్రిప్ టీజ్ సినిమాలకు పనికొస్తది

అర్థంపర్థంలేని డైలాగులక్కడే అమ్ముకోవచ్చు

మనుషుల్ని భయోద్విగ్నుల్ని చేయడం కాదు

అసహ్యాలు కల్పించి ట్రేడ్ మార్క్ కొట్టేయడమా

మరణాన్ని మరణానికివ్వండి

ప్రళయాలను ప్రళయాలకివ్వండి

మాటల్ని కాల్చినసీకుల్ని చెయ్యడం కాదు

ఇంకా మంచిచూపుల్ని కళ్ళకు పంచాలి

కవిత్వానికి కొంచెం గౌరవం పెంచాలి

మరణమే నీ వరణమైతే, ఆమెన్

*

నేను నీకు తెలుసు

 

 

శ్రీరామోజు హరగోపాల్ 

 

మర్చిపోయినట్టుగా గాలి పలకరించదు

గుర్తే లేనట్టు చెట్టు పూలు కురవదు

ప్రాణహితలా ప్రవహించిన కన్నీళ్ళు కూడా మర్చిపోయాయి

మేఘరాగాలు మాలలై గొంతునిండిన పాటలకే ఎరిక లేనన్నవి

 

దినదినం రాలిపోతున్న ఎండపుప్పొడులు

రాత్రయినా నైట్క్వీన్ పరిమళాలు దూరంగా పారిపోతున్నాయి

దిగులుచుట్టుకుని నిద్రించే కలల రంగులపుస్తకం దొరకదు

వానను భుజం మార్చుకుని మోసే రుతువులు వుట్టిగనె మాట్లాడవు

 

ఏమైనట్టు ఈ తురాయిపువ్వుల బాట తప్పిపోయిందా

ఆవిరులైన ఆశల్ని బోర్లించిన మూకుడులా ఆకాశం ఒడిసిపట్టుకుంటదా

నేను నిల్చున్న చోటే పిడుగు చోటడిగింది

రవ్వలు,రవ్వలుగా గువ్వపిట్టలు పొద్దుటిగూడు నుండి

 

ఎంత కలవరం మనసంతా

వొలికిపోయిన సిరా గీసినట్టున్నది బొమ్మ

మౌనంగా అక్షరాలు

ఏమైంది నీకు, నన్నిలా వొదిలిపొయ్యావు

నేనే కరిగి నీకు పారదర్శకధ్వనినై కప్పుకున్నాను

 

కాలాన్ని కాలుతీసి కడగా పెట్టమన్న

ఒక్క డై ఆటకన్నా నువ్వొస్తవని తెలుసు

 

(డై అంటే ఒక్కసారి అని తెలంగాణా పిల్లలాటలో వాడకం)

*

haragopal

 

 

దాలిపొయ్యి

 haragopal

ఏదో ఒక ధ్యానం
లోపల కనిపించే రూపం, వినిపించే రాగం
మనసు లోపల మడుగుకట్టిన స్మ్రుతుల తాదాత్మ్యం
అలలు అలలుగా తరలిపోయిన అనుభూతులు
దరిలో కదలలేని పడవలెక్క ఒరిగిపోయిన వార్ధక్యపు మైకం
అడుగుతానన్నావుగా అడుగు
ఇతిహాసాలుగా పురాణాలుగా వింత వింత వాదాల వేదాలుగా
నాలుగో నలభయో కట్టలుకట్టబడ్డ మనిషి
ఎటు చేరుతాడంటావ్ అవతలికా, ఇవతలికా
తెలిసిందంతా బ్లాక్ హోల్స్ టు బ్లాక్ హోల్స్ గా తర్జుమా అయినంక
నిలబడ్డ నేల గోల మరిచిపోయారందరు
అలవోకగా విసిరిన తిరుగులేని బాణాలన్ని కొట్టినవాణ్ణే కొట్టేసాక
గాయాలు ఎక్కడో తెలియదు మనుషులందరికి పెద్ద పెద్ద పుట్టుమచ్చలు
ఇపుడందరు ఆ లెక్కనే గుర్తుపట్టుకుంటున్నరు
కాలం గతి తప్పలేదు, చరిత్ర గతితార్కికంగానే వుంది
మనిషే మతి తప్పిపోయాడు, చిల్లర లెక్కబెట్టుకుంటున్నడు
వుట్టికి స్వర్గానికి అందని పిల్లి శాపాలతో కాలం గడుపుతున్న శాస్త్రవేత్తలు
ఏనాటికి ఆకలికి మందు కనుక్కోలేరు
చావుకు వైద్యం చెయ్యలేరు
మనిషిని మనిషిలెక్క బతికించే హాస్పిటలన్నా కట్టలేరు
ఇల్లు వాకిలి అర్థాలు మారిపోయినయి
అమ్మకడుపులోకి తిరిగిపోలేక ఇంట్లో దాక్కుంటడు
చావుభయం వొదలక వాకిట్లకు పోయొస్తుంటడు
మొక్కలనుపెంచి తనను తాను పోల్చుకుంటడు
యుద్ధాలను చేస్తూ తనచావును తానే చూసుకుంటుంటడు
చెట్లు,గుట్టలు,వాగులు,చేన్లు తాను వేసిన బొమ్మల్లెక్కనె చెరిపేస్తుంటడు
మనిషిని గురిచూసి కొట్టే మాటలే లేవు ఏ భాషలో
మనిషికి మనిషిననే తట్టే ఆలోచనలే లేవు ధ్యాసలో
-శ్రీరామోజు హరగోపాల్