“స్వాప్నికుడి మరణం” ఆవిష్కరణ!

swapnikudi

స్వాప్నికుడి మరణం ….ఆ పేరు ఆ పుస్తకానికి అందులో రోహిత్ కు అచ్చుగుద్దినట్టు సరిపోయింది, అవును స్వాప్నికుడే..అయన తెలియాలంటే  ఆయన స్వప్నంతెలియాలి …నిశీధి  రోహిత్ ను “రో ” అంటూ సంబోదించారు , బోల్షివిక్ నాయకుడు , బోల్షివిక్ లా ఉద్యమ వీరుడు చేగోవేర ను పోల్చుతూ  చెప్పి ఉండవచ్చు , ఔను అక్షరాల చేగోవేరా నే…..ఇంకా మరణం తద్యమని తెలిసిన యుద్ధంచేయ సంకల్పించిన స్పాంటాన్స్ యోధుడు కూడా….అంతేకాకుండా….భారత దేశ ముఖ చిత్రం లో దళితులను,అణగారిన వర్గాలను వారి హక్కులకై పోరాడిన , కల్పించిన బాబా సాహెబ్  అంబేద్కర్ గారి అలోచోన విధానం కోసం పరితపించిన , స్వప్నించిన స్వాప్నికుడు రోహిత్ ….

స్వాప్నికుడి మరణం ……..స్వప్నం కు మరణం లేదు ఇది స్వాప్నికుడికి మరణం లేదు. తన స్వప్నాలను నిశీది లో వెతుక్కుంటూ బయటకు తీసే ప్రయత్నం లో బాగం ఈ పుస్తకావిష్కరణ. ఈ కృషిలో  భాగమైన అందరికీ  నీల్ సలాం!

  • -శ్యాం కోలా