ఎందుకు?

 

 

-విజయ జ్యోతి

~

 

క్షమించండి

ఇది తప్పొప్పుల పట్టిక కాదు

ఆరోపణల జాబితా అంతకన్నా కాదు

భంగపడిన విశ్వాసం

భగ్నమైన ఆశ్వాసం

వేరే కనులెందుకు అంటో

చూపులేకుండా చేశావేమని అడగబోవడం లేదు

వేరే రెక్కలెందుకంటూ

జటాయువుని చేశావెందుకని ప్రశ్నించబోవడం లేదు

ఒక నదిలో అనేక సార్లు స్నానం చేయొచ్చంటూ హెరాక్లిటస్‌ని ఎగతాళి చేసి

ఎడారిగా ఎందుకు మార్చావని  నిలదీయబోవడం లేదు

అలలపై విహరిద్దామని చెప్పి

కల్లోల కడలిలో ఎందుకు తోశావని సంజాయిషీ కోరబోవడం లేదు

ఆశకు ఆచరణకు మధ్య అంతరం తెలిసొచ్చాక

గుర్రానికి కళ్లేలు వేయాలనే దుగ్ధ మరెంత మాత్రం లేదు

అద్దం పగిలేది అబద్ధం తోనే అని గుర్తు చేయదల్చుకున్నా

సంజాయిషీ బంధానికి ఆఖరి మెట్టు అని అరిచి చెప్పదల్చుకున్నా

వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగుదురా అని ఎవర్నీ అడగలేను

ఎందుకనే ప్రశ్నకు

ఎప్పటికైనా సమాధానం దొరుకుతుందంటావా మిత్రమా!

*