మనసు పలికే మాట కోసం “రిఫిటి”!

 

 

And must thy lyre, so long divine,

Degenerate into hands like mine?

 

–Lord Byron, in his “The Isles of Greece”

 

తొమ్మిదేళ్ళ కిందట ఎమ్మెస్  రామారావు గారి “చెంగూల అల మీద...” పాటని ఇంగ్లీష్ లోకి తర్జుమా చేసాక కలిగిన అంతర్మధనం తరవాత ఈ రిఫిటి ఆలోచనకి బీజం పడింది. ఆ అనువాదం నాకు అంత తృప్తినివ్వలేదు. మరీ సందేశంలా అనిపించింది, మూలంలోని కవిత్వమంతా కరిగిపోయి-

తెలుగు మాత్రమే కాదు, చాలా భాషలు మాట మీద బతుకుతాయి. మాటలోని జీవం మీదా, తీయదనం మీద బతుకుతాయి. మనం కీబోర్డు ముందు కూర్చుని ఆ భాషని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు వాటిలోని ఆ జీవమంతా రాలిపోతుంది. మాటకి వుండే అందమంతా పోతుంది. మాట ఒక తీర్పరి వాక్యంలాగా మొద్దుబారిపోతుంది. మాటలు పెళుసు అయిపోతాయి.

నిజానికి, రోజు వారీ జీవితంలో మాటలు అంత పెళుసుగా వుండవ్. తమ అనుభవాలు చెప్తున్నప్పుడు మనుషులు వాటికి వేర్వేరు అర్థచ్చాయలు ఇస్తారు,  thesaurus లో మాదిరిగా- ఇన్ని అనేకార్ధాలని ఎలా చేరుకుంటాం? కేవలం కళలూ సాహిత్యం ద్వారా మాత్రమే! కాని, ఇప్పటి మన ఆన్ లైన్ ప్రపంచంలోకి వెళ్తే, మన దృష్టి మారిపోతుందని తేలికగానే అర్థమైపోతుంది. ఎంత గొప్ప  భావమైనా, ఒక YouTube సినిమా పాట లింక్ దగ్గిర  ఆగిపోతున్నట్టు అనిపిస్తోంది. నిజానికి మాటలోంచి పుట్టి, మాటలో పెరిగిన మనం ఇంతకంటే ఇంకో మెట్టు ఎక్కవచ్చు. మన ఈ లిఖిత సంభాషణల ప్రపంచానికి spoken word ని మళ్ళీ కేంద్రంగా మారిస్తే ఎలా వుంటుంది ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో వున్న ఈ సమస్త టెక్నాలజీకీ  ఆ spoken wordకీ ముడి కలిపితే ఎలా వుంటుంది? ఈ ఆలోచనల ఫలితమే: Riffiti mobile app.

Riffiti ఇప్పుడు Android and iPhone మీద ఉచితం! దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు, మీ ముందు భిన్న ప్రపంచాలు-  Worlds-  దొరలిపోతాయి. ఒక్క ప్రపంచం ఒక టాపిక్ లోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తుంది. మాటలు కలుపుతుంది. మీతో మాట్లాడిస్తుంది.  ఆ మాటకొస్తే మీరే ఒక World ని సృష్టించవచ్చు. ఆ World లో విడదీయలేని భాగం కావచ్చు. కేవలం ఇరవై సెకండ్లలో మీకూ మీ బాహ్య ప్రపంచానికీ మధ్య ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, ఎవరైనా సమాధానాలు ఇవ్వచ్చు. అయితే, ప్రశ్నల దగ్గిరే ఆగిపోవాలనీ లేదు. ఇక్కడ మాటకి ఆకాశమే హద్దు. Riffiti  ని మీరు ఎలా మలచుకుంటారన్నది మీ ఇష్టం, మీ స్వేచ్చ! ఇందులో వున్న గొప్ప సౌందర్యం ఏమిటంటే: ఇక్కడ మాటలన్నిటికీ spoken word మాత్రమే హద్దు. సుదీర్ఘమైన సందేశాలు అక్కర్లేదు. చక్కగా మీరు ఎలా వుంటే అలా మాట్లాడండి. మీ మాటే వినిపిస్తుంది, మీరే కనిపిస్తారు,  తెలుగు పలుకులోని తీయదనంలా, జీవంలా- మహాకవి బైరన్ అన్నట్టు ఆ – divine lyre- వినిపించనివ్వండి.

మన కళలూ మన సాహిత్యంలోకి కొత్త వెలుగులు ప్రసరించే నది స్వచ్చంగా స్వేచ్చగా ప్రవహించడానికి Riffiti ఒక మూలం అవుతుందని నా నమ్మకం. రచయితలూ, కవులూ, యాత్రా చరిత్రల రచయితలూ, నాటికలూ, స్కిట్స్ రచయితలూ- వీళ్ళే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ Riffiti అందమైన అనుభవమే! అందులోకి అడుగు పెట్టండి, మరిన్ని అడుగులు కలుస్తాయి, ఇక వెనకడుగు అన్నదే లేదు!

iPhone FREE app link: https://itunes.apple.com/us/app/riffiti/id970498462

Android FREE app link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riffiti

​ఈ విషయంలో ఏమైనా మాట్లాడాలీ అనుకుంటే:  raj@riffiti.com కి రాయండి. సంతోషంగా సమాధానమిస్తాను.

 

  • రాజ్ కారంచేడు 

 

 

 

 

 

 

That is how I feel about our spoken languages, especially my Telugu language. The lyre that the sound of Telugu is, is degenerating, literally, into the quick, coarse and judgmental hands on online keyboards. About nine years ago when I tried to translate this M.S. Ramarao song, “Chengoola Alameeda…” into English. The outcome was pedantic, and less than honorable. I think that was when the seeds for Riffiti were sown in my head.

 

“Oral tradition is antifragile,” said Nassim Taleb. People’s varieties of experiences are like entries in a thesaurus. They give us access to degrees of meaning. How do we access these shades of meanings? Arts and literature of course, is the answer. But as we move to online worlds, our attention spans are dwindling. The best we are able to do is to link to some YouTube movie song link. But we can do better. What if we make spoken word the center of our online interactions? What if we bring back the oral tradition with the clever use of technology? The result is Riffiti mobile app.

 

When you open Riffiti (a free app both on Android and iPhone), you will see Worlds, which are topic/interest focused. Anyone can create or join a World. In a Riffiti World people can interact by speaking into mobile video for 20-seconds maximum. Moreover, anyone can ask questions by typing them in. But such interactions do not have to be questions. It’s all up to how we want to use Riffiti. The beauty of Riffiti is all interaction takes place via spoken word. No need to write lengthy texts. We made it this way because showing one’s face and speaking in one’s own words is a powerful way to keep the divine lyre of Telugu singing!

 

I am convinced that Riffiti will be a place where a river of insight from literary and art world will flow freely in spoken words. Writers, poets, journalists, travel lovers, playwrights, skit and comedy artists, young men and women, practically everyone with something to say, will find Riffiti a place they love to check in, and no reason to leave!

 

Here are the download links for the free Riffiti app:

 

iPhone FREE app link: https://itunes.apple.com/us/app/riffiti/id970498462

Android FREE app link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riffiti

 

​Please send email to raj@riffiti.com for any questions, I will answer them personally. ​

 

‘కారవాన్’ లో మన శివారెడ్డి, వరవర రావు, ఇస్మాయిల్

poetry_caravan-magazine_october-2014

 

For most Indian readers in English, contemporary poetry in Telugu lies below the horizon, its existence sometimes reported but never directly encountered. But even from this very small sample of the work of three Telugu poets, translated by the novelist Raj Karamchedu, it’s clear that this is a field as exciting as any other in Indian literature. Whether it is Siva Reddy’s poem about two human subjects and a burrow, Varavara Rao’s remarkable poem about speaking corpses and deaths in police custody, or Ismail’s unforgettable image of a real turtle inside a well and a metaphorical one inside the human mind, here are voices, images, rhythms and metaphors that proclaim a burning faith in  the power of poetry to both reveal and imagine the world afresh.

 The Caravan

 

A Few Things About The “All Things”!

Sometime in middle of 1978. Old city of Hyderabad burned with Hindus and Muslims killing each other, and the police killing everyone.

Early May 2003. “Characters should behave unaware of the future that lay ahead of them, and it is in this mystery that life wades forward.” I wrote down something along these lines in my notes after copying it from Gary Saul Morson’s “Narrative and Freedom” book. These were my early notes. I needed to write my book. I had no choice. I felt I will have no future if I didn’t write it.

October 2009. Browsing on the net, I discovered “Rahasya Vaana” poem by Kalpana Rentala on her blog. With a naive boldness that comes only from remembering amateurish skills of younger years, I decided my Telugu is good enough to translate her poem into English. A day or two later, found out one Afsar and his poem “Kondaru Snehitulu…Nanna…Oka Artharaatri.” Soon I learned they are of one family. A month or two later all three of us are talking about starting a Telugu publishing company.

November 2010. Saaranga Books. “Aneka.” Months of toil by Kalpana and Afsar. Still more months of near-anal persistence by me for a certain look and feel for the book.

September 2014. All Things Unforgiven,” the final shape taken by those early May 2003 words. Yes, we all did behave unaware of what the future lay ahead of us. And so when Lev Grossman, the New York Times’ best-selling author of “The Magicians” trilogy, led us—I and four other debut novelists—onto the stage at Brooklyn Book Festival in Brooklyn, New York, this Sunday, Sept 21 2014, for a brief moment these past eleven odd years replayed in my head and I smiled inwardly.

I am not at all glorifying this moment. I believe publishers like Saaranga and writers who publish books are everywhere, and there’s nothing special about them. Still, I am writing this note now because in the book “All Things Unforgiven,” a school-boy named Arya walks back from school to his house in old city on the day of the 1978 Hindu-Muslim communal riots. And that boy came alive in the book extract I read onstage after Grossman introduced me to the audience. This was the extract I read to the audience.

As Arya approached the intersection, which was already crowded with people, he saw, coming out from the narrow lane on the left, a stream of bicycles, rickshaws and auto-rickshaws; evidently all the traffic had been diverted from Charminar.

Across the street, on his right and ahead of him, stood a small mosque and near its entrance stood a group of four or five men, all with their white prayer caps on them. It appeared as though they had just finished their prayer and were standing at the junction talking among themselves.

Arya then saw children, mostly girls, playing in front of the shops, jumping up and down a raised platform. A sudden feeling of nearness towards the children rose in his heart. “Don’t you know it is dangerous to let the children out here, into the open like this, at such times?” he was about to ask someone, but instead something else attracted his attention.

In the adjacent meat shop, through the gap between two large pieces of meat that were hanging by metal hooks, he saw a swinging movement of the shop owner’s arm. With a large black meat cleaver in one hand he cut the meat in rhythmic movements as he deftly moved the pieces sideways and around with his other hand, at the same time saying something to the man by the side of the shop. Next to the man there were three or four older men, also with white prayer caps on them, sitting in plastic chairs, talking something.

Arya was transfixed by these views. “Look how they go in and out of the streets, sit on the chairs and stare at the people, as though out here on the street is their living room, while I am afraid,” he thought. He kept looking at one side and the other, mesmerized by the boldness, by the indifference, and by the fearlessness in all that he saw around him. Once again, the same intense feeling of kinship with everything in these streets rose in the boy’s heart.

He crossed the junction, and going through the traffic that kept on coming from the narrow lane on his left, he turned his head over his shoulder, to see who else was going in his direction.

From the group that was standing in front of the mosque, one of the men stared fixedly at Arya for a few moments, and without taking his eyes off him, spat to his side.

Suddenly Arya became conscious of several eyes staring at him, and an awkward feeling of embarrassment rose in him. He wished to run away, to go near someone or something that was familiar. Still fixing his eyes on Arya, the man removed his cap and, now appearing more menacing, pushed his shirtsleeves up, and spoke to the others, without turning to them.

“He is looking at me thinking if I am a Muslim or a Hindu,” thought Arya, now feeling apprehensive at his circumstance, forgetting his earlier pleasant feeling. “They are talking among themselves, planning to come after me from both sides.”

At once all the faces on the street appeared the same to him, with the same menacing, calculating, fixated look on him, with the full knowledge of how to cordon him off, and how to frighten him. He looked away from them, and shifting his school bag from one shoulder to another, increased his pace. But the heavy bag kept swaying and kept hitting his thigh with a thud, and when the sound of the tiffin box lid breaking open came from within, he slowed down, perspiring and excited with a feeling of terror and shame. The consciousness that his fear had a terrible hold on him disappeared, and in that place now he felt the whole fear itself. The boy could not be sure if the ground was giving away beneath him or whether something unpleasant had begun to churn in his stomach. He slowed down further, and with a defiant expression on his face, through the spectacles that were becoming all misty and kept slipping down his nose, he looked back.

Contrary to his expectations and fears, he saw nothing that moved toward him. There were no crowds that were violent to be seen. He felt flushed. Becoming aware of the pulsations of blood flowing rapidly into his ears, making them swollen, itchy and tingling, he continued along that road, and was seen turning the corner onto the street that brought him nearer home.

And these are the pictures. And yes, I still believe one should write as though the characters should be unaware of the future ahead of them. That’s the only way to be truthful to the moment we are in.

10353693_10152681692118972_4706683076368896267_n ByK9OVTIIAAiUjYPhoto with onstage shot used without permission from Aleksandra Pickering – https://mobile.twitter.com/AleksandraJP/status/514181361796911104/photo/1

 

“ఏం సంబందమిది?”

“ఒక ముక్కు మొహం తెలీని రచయితకు, ఒక పాఠకునుకి ఏమీ సంబందమో – తల్లి తండ్రులతో, తోబుట్టువుల తో గానీ, చివరకు స్నేహితులు, హితులు, సతులు, సుతులు తోటి మనకెందుకుండదో మీ ఈ వాక్యాలు తెలుపుతున్నవి. అయినా ఈ రచయతలకు మనకు ఏం సంబందం? ఈ ప్రపంచానికి మనకు ఉన్న సంబందమా? వారు ఏడిపిస్తే మనం ఏడుస్తాం. వారు నవ్విస్తే మనం నవ్వుతాం. -అన్ని రకాల భావాల్ని వారితో పంచుకుంటాం. ఏం సంబందమిది?”

With this comment here, Thirupalu, the author of the comment above, went right to the source of what makes us humans.

Take a look at this picture.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2015473347193&set=a.1359629511507.2044052.1254621224&type=1&theater

Makes you uncomfortable, doesn’t it?

I know you don’t think the man doesn’t matter. I also know that you are not insensitive. And it’s not even that you are cynical.

It is just that the mother in the picture crossed a threshold of kindness that you and I will likely never be able to cross.

It is just that, in one fell swoop, the mother saw right through the noise of the disgust, right through the broken flesh and right through that breaking humanity around her – in the isolation of the man on the sidewalk.

She saw that it was breaking not just because its flesh and bones were broken, but because a certain kind of glue has come undone.

A glue that once held us all together when we were dreaming young, when we were in a state of learning and not forgetting.

When we were not in a state of forgetting, we saw this glue – we felt this glue – across the boundaries of caste, class, race and nationalities. This glue, which nobody can explain what it is, is what made men and women reach out to each other.

But now, in our state of forgetting, this glue has come undone.  This glue has come undone, and as a result, I look at him, I see a rickshaw driver with oily hair, and sweaty forehead. I see her, I see a beggar woman. I look at this child and I think this child is ugly and I look at my fellow country men and women and I am embarrassed by their awkwardness. I look at those men and women and children at the railway station, at that bus station, running over to me and begging, and I think with disgust what animals and what ANIMALS!

I am rotting because that glue has left me. And I left it. I see inside me, I see nothing but emptiness but I am stern in my opinion, confident in my feelings of disgust. I see darkness everywhere, I blame the media thinking that even at such a dire hour, there is a conspiracy.

But is it? A conspiracy? And what has literature got to do with it?

I think we can agree that, in general, we humans cycle from a state of ignorance to a state of learning, then to a state of forgetting, and if we are self-aware enough, enter the state of relearning.

But we are not all like this.

A lot of us remain in ignorance, much like a lot of us get stuck in a state of forgetting and never enter the relearning state.

Remember how when we were young we knew so much, we dreamed so much; how we played with our friends so much, and how we spat in our fingers and wiped the dust from our knees before running off with the other caste boys and girls to play?

Then do you remember how, along the years, we somehow forgot these dreams?

Forgot how we played together but only see how different that other person is, how yucky the other person makes us feel because of her skin color, because of the way she talks, and how her little children made us feel uncomfortable when they entered too much into our homes?

How many of us, then, remember going from such a state of forgetting our dreams and forgetting our plays, back to a state of re-learning, back to a state of a decency and kindness?

I am going to claim, without sufficient proof, that there is one specific quality in us humans that determines who can be good at going from a state of ignorance to a state of learning, and from a state of forgetting to a state of relearning.

That quality is our potential ability to relate.

But this is only a potential ability, not a real capability yet.

It is like swimming. We all have the potential ability to swim, but not all of us possess the capability to swim. Unless we learn how to swim. We need to go to a swimming school. We need to learn the basics of swimming. We are not born with these basics. Then, and only then, we can swim effortlessly, without thinking about it.

Relatedness, and the ability to relate, is also like that. We need a school to develop this relatedness in us. And it is literature, more than any other teacher, that gives us a set of unique habits, a set of unique skills, a set of perspectives, to help us develop this human quality of relatedness.

Only when we fully develop this quality of relatedness in us, only then, we can go from a state of ignorance to a state of learning, and from a state of forgetting to a state of relearning.

So,

1) literature gives us the ability to relate, and

2) this ability to relate helps us to transition to increasing states of relearning and learning.

More on this later.

Featured image credit: Lange, Variation #22

Facebook image link without permission, credit: Mani Bodapati