పోయిన జన్మలో…

10811439_4929245406052_1430079235_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

“సింహా”వలోకనం చేస్కో…

mruthyu

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

 

టెక్నాలజీ మోసం!

10729110_4824236820903_2046762477_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

శ్రీమన్నారాయణ అడ్రస్!

10723444_4746887767225_696947694_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

ఓ ‘సీసా’ పద్యం!

10579813_4716432765869_1161298467_n

-మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

కుంతీ, ఇదిగో డైరెక్ట్ పవర్!

10637754_4655536403498_80198666_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

ఓ ఓర చూపు…

10584270_4619458821581_878667247_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

పాపం, వెంకన్న!

saaranga cartoon-13-08-14

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మిడ్ నైట్ ట్రాఫిక్ జాములో…

10578445_4523397340104_364436876_n

సత్యభామ పక్కా లెఫ్టిస్టు!

photo.php

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

సావిరహే…సామజవర గమనా!

10425613_4332254161644_1397115634_n-మృత్యుంజయ్

mruthyujay

ఇంకా అదే సాంగా?!

10335815_4286155369203_550069818_n– మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

కాళీయ మర్దనం అలా కాదు!

10327144_4265257486769_1693149695_n

– మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

త్రీ ఇన్ వన్!

Saranga cartoon_mrityunjay-23-04-14మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

చూపితివట నీ నోటను…!

10268220_4199379719866_273151692_n– మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

నగల్స్-సెనగల్స్!

10149293_4157458311857_502515035_n

-మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

“పంచె”స్తా… సరేనా?!

1543946_4134524978538_551528335_n

కొంగలు చెలగి…!

1060266_4115994795295_588718941_n

-మృత్యుంజయ్

11937_578811308820340_1396284388_n

cartoon1

http://saarangabooks.com/retired/2014/03/13/9291/