నీళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు

భగవంతం

 

ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ
భూగోళం మీది నుండి
ఒక్క గెంతు గెంతితే
చందమామ తగలాల్సిన పసివేళ్ళకు
తగిలించబడ్డ గుదిబండల వెనుక
కనిపించని తడి. . .

పువ్వులకింది నీడలు పొందే
పరమ సుఖాన్ని –
మబ్బుల వెనక చీకటి పొందే
మహా మోక్షాన్ని
పురుషుడికి ప్రాప్తింప జేయగలిగిన స్త్రీకి –
కట్టలేకపోయిన గుడిమీద
కురుస్తోన్న కుండపోత . . .

శీతవేళ రాత్రుల్లో
ముడుతలుపడ్డ చేతులు వెలిగించిన
స్మృతుల చలిమంట చెంత
చెవులు కాచుకోలేకపోతున్న
లోకం చుట్టూ
ఘనీభవిస్తోన్న గుండ్రని సరస్సు . . .

అంతరిక్ష రహస్యాల
అంతరంగమేదో తెలిసినట్లై
ఎగిరెగిరి వచ్చి
సరాసరి నీమీదే వాలాలని అరాటపడ్డ
సీతాకోక రెక్కల నుండి
రాలిపోతోన్న అరణ్యాల వెనక
నాలుక పిడచకట్టుకుపోయిన జలపాతం . . .

ఆమెను అందుకోలేకపోవడానికి
అడ్డుగా నిలబడ్డ
అన్ని గోడల్ని కూల్చడానికి
అనాదినుండి అతడు చేస్తోన్న ప్రయత్నాలు చూసి
ఏ అర్థరాత్రో
కొందరి చేతివేళ్ళను కౌగలించుకొని
రోదించిన రంగులూ. . . సిరా చుక్కలూ

~