మంచి కథల ‘దాలప్ప తీర్థం’

విశాఖలో దాలప్ప తీర్థం ఆవిష్కరణ సభ...

విశాఖలో దాలప్ప తీర్థం ఆవిష్కరణ సభ…

చింతకింద శ్రీనివాస రావు “దాలప్ప తీర్థం”లోని అన్ని కధలూ.. ఆకట్టుకోనేవే, వాన తీర్పు, రాజుగారి రాయల్ ఎంఫీల్ద్ , చల్దన్నం చోరీ ( దొరలేప్పుడూ దొంగతనాలు చేయర్రా.. చేస్తే గీస్తే కాంట్రాక్టులు చేస్తారు..లేకపోతే రాజకీయాల్లో చేరతారు .. అని గీతోపదేశం చేసే సుగ్గు వరాలు కధ ) చెరుకు పెనం (ఎన్ని వరదల్లోనైనా మనుషుల్ని చెరుకు పెనం వేసి దాటించీ, జీవితాన్ని దాటలేక పోయిన భూషణం కధ) , దిగువస్థాయి బ్రాహ్మర్ల దారిద్ర్యపు కధ ( చిదిమిన మిఠాయి) మహా మహా మడికట్టుకొనే ఇల్లాళ్ళ కంటే మడిగా ఆవకాయకి సాయం చేసే హుస్సేను మావ కధ ( పిండి మిల్లు), భయంకర రోగాలని జలగలతో నయం చేసి , పట్నంలో జలగ డాక్టర్ల చేతికి చిక్కిన ఆరేమ్పీ కధ (జలగల డాక్టరు ) – ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతీదీ .. ఎంచదగ్గ మంచి కధే ..!!

దాలప్ప తీర్ధం…కథల సంపుటి లో ఒక కధ పేరు .. మన ఇళ్ళల్లో మురుగు, మన మల మూత్రాలు ఎత్తే వాళ్ళ గురించి చాలా మంది కధకులు చాలానే కధలు రాసేరు. కానీ .. ఈ కధ వేరు అనిపించింది నాకు. ఒక మురుగు ఎత్తేవాడి పేర తీర్ధం వెలవటానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు చాలా సరళంగా , కళింగాంధ్ర మాండలికం లో చెప్పుకొని వెళ్ళారు. చాలా మంచి కధల్లాగే .. అనవసరమైన హంగామా ఏమీ లేకుండా .. !!

http://kinige.com/kbook.php?id=1824&name=Dalappa+Teertham

–          సాయి పద్మ