కొండలూ, మబ్బులూ…నా ఇల్లు!

seetaram1

కొండల నడుమ

మబ్బుల  పందిరి కింద

అందే ఆకాశపు అందాల దారిలో

నా  ఇల్లు

*

 

దండమూడి  సీతారాం చూసిన  ఈ  దృశ్యాన్ని మీ  అక్షరాల్లోంచి  చూసి  ఇక్కడ మీ మాటల్లో చెప్పండి.

 

రాయని డైరీ..

leaf

ఫొటో: దండమూడి సీతారాం

 

 

 

వో ప్రవాహం

కాస్త నిశ్శబ్దంగా

యింకాస్త తేలికగా

అలలు పడవ

అడుగున

తాకినట్టు

గాలి కోసిన

చప్పుడు

చెవుల తల్లి

సంగీతం సముద్రపు

హోరు

నీరు పేరుకున్న

జ్ఞాపకం

మంచు ఆకులు

రాయని డైరీ

పచ్చి గాయపు మొక్క

పసరు వాసన

వసంతం

తెస్తూ.

తిలక్ స్వీ

కొండ అంచు నింగినంటి…

seetaram

అది  హిమాలయాల్లో  మనాలి  లే!

ఆకాశం  అలా  నీలంగా  కనిపించినంత మేరా  ఈ  లోకం భలే అందంగా  వుంటుంది! ఇక దరిదాపుల్లో  కొండలు  కూడా  ఆ  ఆకాశాన్ని  ముద్దాడబోతుంటే హద్దులు చెరిగిపోయే  అందమే  అది! అదిగో  అప్పుడే  వచ్చేస్తాడు  దండమూడి  సీతారాం కెమెరా నేత్ర ధనుస్సుతో-

ఈ దృశ్యం  మీకెలా  అనిపిస్తుందో  మాటల్లో  చెప్పండి. మీ మాటగా  రాయండి ఇక్కడ!

రోజూ కనిపించే సూరీడే!

seetaram

మనం రోజూ  చూసే  దృశ్యమే  దండమూడి  సీతారాం కూడా  చూస్తాడు. ఆ దృశ్యంలోకి  సీతారాం చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం  అదొక   కథగా, కలగా మారిపోతుంది!

ఇక్కడ ఈ  దృశ్యంలో  ఎన్ని  కథలు  కూడా కలిపాడో  చూడండి.

మీ  ఊహకి  రెక్కలిచ్చి, కవిత్వంలోకో, అందమైన  మ్యూజింగ్స్ లోకో  ఎగిరిపొండి.

కొన్ని  వాక్యాలుగా  మారిపోండి.

రాయండి! ఏం అనిపిస్తే  అదే  రాయండి!

ప్రకృతి ఒక క్యాన్వాస్!

seeta1

 

ప్రకృతిని మించిన కృతి  లేదు! కెమెరా లెన్స్ ఒకసారి  ప్రకృతితో ప్రేమలో పడ్డాక ఎన్ని వర్ణాలో  ఆ ప్రేమకి! ఆ  వర్ణాలన్నీ తెలిసినవాడు  దండమూడి సీతారాం!

ఈ దృశ్యాన్ని  మీ  అక్షరాల్లో బంధించండి.

కవితగానో, చిన్ని మనోభావంగానో ఆ దృశ్యానువాదం  చేయండి.

మంచు బిందువుల మాల కట్టనా!?

seetaram1

దృశ్యాన్ని  బంధించడం  అంటే ఒక ఊహని బంధించడమే!

ఆ ఊహ కొన్ని సార్లు  నైరూప్యంగా  కూడా ఉండచ్చు, దాని రూపం యేమిటో  అంతుపట్టకపోవచ్చు!

జీవితం ఎంత అందమైందో దృశ్యం అంత  అందమైంది. కనిపించే  ప్రతి  రూపంలోనూ ఒక అందమేదో గూడు కట్టుకొని వుంటుంది.

అలాంటి  అందాన్ని ఇక్కడ  కెమెరా కవి  దండమూడి  సీతారాం పట్టుకున్నాడు.

మరి..

అదే  అందాన్ని మీరు అక్షరాల్లో  పట్టుకోగలరా?!

ప్రయత్నించండి!

ఈ దృశ్యం  మీకెలా అనిపిస్తోందో  ఆ అనుభూతిని  కవితగానో, ఇంకో భావనారూపంగానో తర్జుమా  చేసి, ఇక్కడ రాయండి!

*

 

 

పూల బాస!

seetaram

ఇది ప్రముఖ  చాయాచిత్రకారుడు దండమూడి  సీతారాం తీసిన  ఫోటో! కొన్ని  ఫోటోలు  గొప్ప  దృశ్యాన్ని  పొదివి పట్టుకున్న  చిత్ర కవితలు. ఇదీ అలాంటిదే!

ఈ దృశ్యం  మీ  అక్షరాల్లో  ఎట్లా తర్జుమా  చేయగలరో  ప్రయత్నించండి. మీకు  నచ్చిన  పద్ధతిలో- కవిత  కావచ్చు, చిన్ని కథ  కావచ్చు, చిన్ని ఆలోచన కావచ్చు, చిన్ని  అనుభవమూ  కావచ్చు- ఇక్కడ  కామెంట్ గా  రాయండి.