గుల్ మొహర్ రాగం

21673_2582063767599_324095649_n
వేసవి మిట్టమధ్యాహ్నపు
మండుటెండ
నిర్మానుష్యపు నిశ్శబ్దంలా
ఎర్ర తురాయి పూల గుఛ్ఛాలు
సడిలేని గాలి నీడల
ఙ్నాపకాలు
ఆకులులేని చెట్టుకి
పూలవ్యాపకం
చెరువునీళ్ళలో తేలుతున్న రెక్కలా
మెల్ల మెల్లగా రంగులుమార్చుకుంటున్న
ఆకాశం
గట్టు మీద ఎరుపు రంగుల తివాచీలకి
నింగి తెలుపు
చెమికీల్లా అద్దుకుంటున్న
కొంగలు
అప్పుడే స్నానం చేసివచ్చినామె
మల్లెల తలపాపిడిలో
గుల్ మొహర్
సింధూరం
చుక్క చుక్కగా రాలుతూ
రాత్రయ్యే వేళ
గడపెదుట
ముంగిట్లో రాలిన
కుంకుమ బిందువుల పై
అడుగులో అడుగేసుకుంటూ
నేను లోనికి ప్రవేశిస్తా
మళ్ళీ ఉషోదయం
మంచు గాలి బద్దకాన్ని తరిమే
పక్షి గీతం
తురాయి చెట్టు నుండి
తలుపు తడుతుంది
– జి. సత్యశ్రీనివాస్