ఇంకా పుట్టని శిశువు

 

Art: Satya Sufi

Art: Satya Sufi

 

వేనవేల పూల పరిమళాలతో

అడవి ఆహ్వానించింది నన్ను.

వనదేవతల్లా నా నరాల్లో కూడ

పలుకుతున్నాయి సెలయేళ్ల

గలగలల హాసాలు.

నా యవ్వనమంతా ఈ అరణ్యాలకే ఇచ్చాను

నా హృదయమా, ఈ అనాథల వేదనలకే ఇచ్చాను.

గజ్జెలు లేని కాళ్లతో కొండల మీద

పరుగులెత్తిన నా బాల్యం

నా పాదాలకింకా వేలాడుతోంది.

కాలుజారి నగరపు మురికికాలువలో పడిపోయిన

ప్రేమరహిత కౌమారం నా తలలోనే ఉంది.

నేనొక నవయువతిలా లేచినిలిచింది

ఈ ఆదివాసి ప్రజల కనుపాపలలోనే.

వాళ్లే నా పాఠశాల.

నా భాష తిరుగుబాటు

నా అక్షరాలు స.మ.న్యా.యం.తో మొదలవుతాయి.

ఆకులమధ్య గాలి ఉసురుసురన్నట్టు

వాళ్ల వేదనామయ చెవుల్లో

నేను స్వేచ్ఛా రహస్యాన్ని గుసగుసలాడాను

ప్రతిగా వాళ్లు నాకు

ప్రేమ నిండిన ఉప్పుచేపలు తినిపించారు

 

జ్వరపడి మగతలో ఉన్నప్పుడు

నేను తిరిగి నా బడికే వెళ్లేదాన్ని

ఓ తోకజడవేసుకుని

చేతి గాజులు పగిలినట్టు గలగలలాడుతూ

నేస్తాలతో ముచ్చట్లాడుతూ.

అప్పుడప్పుడు కొండగోగుల పొద

చాటునుంచి తొంగిచూసే కుర్రవాడు

అప్పుడప్పుడు గుర్తుకొచ్చే తల్లిదండ్రులూ ఇల్లూ

నా కలల నిండా మెరుపుతీగల కాంతి నిండేది

అప్పుడే గాలిలో తుపాకిమందు వాసన తగిలింది

అది బూట్ల కరుకు ధ్వనుల్లో మణగిపోయింది

సగం మెలకువలో పీడకలేమోననుకున్నాను

కాని నా ఛాతీ ఎగజిమ్మిన నెత్తురు, ఎర్రగులాబీ అయింది.

 

ఇప్పుడిక నేను భవిష్యత్తు మార్గాలలో

అవిశ్రాంత స్ఫూర్తినై తిరుగాడుతున్నాను

న్యాయమెప్పుడూ చట్టానికి ముందే నడుస్తుందని

నేను నా ప్రజలకు చెప్పదలిచాను

మీరే సమస్తం అని చెప్పదలిచాను

అది మీరు గుర్తించిన క్షణాన

సింహాసనాలు కదిలిపోతాయని చెప్పదలిచాను

అప్పుడిక మనం హింసను వాడనక్కరలేదని

చెప్పదలిచాను

చాల ఆలస్యమయిపోయింది

 

ఎడారి మీద చింది

ఎండిన నెత్తుటి చారికల్లోంచి

నేనింకా పుట్టవలసే ఉంది

నేను నాలుగో అజితను

అపరాజితను.

 

మొదటి అజిత, అజిత కేశకంబలి. క్రీపూ ఆరోశతాబ్దికి చెందిన బౌతిక వాద తత్వవేత్త. రెండో అజిత, 1970ల కేరళలోని మావోయిస్టు విప్లవకారిణి. మూడో అజిత, 2016 నవంబర్ లో కేరళలో నీలంబూరు అడవిలో బూటకపు ఎన్ కౌంటర్ లో హత్యకు గురై ఈ కవితలో మాట్లాడుతున్న అజిత. నాలుగో అజిత, ఇంకా పుట్టని అజిత, భవిష్యత్ అహింసా విప్లవానికి నాయకత్వం వహించే అజిత.

మలయాళ మూలం నుంచి ఇంగ్లిష్ అనువాదం: కె సచ్చిదానందన్, ఇంగ్లిష్ నుంచి తెలుగు: ఎన్ వేణుగోపాల్