సాతానువాచ

కిరణ్ గాలి

కిరణ్ గాలి

సందేహమెందుకు ?

నిస్సంకోచంగానే స్వార్ధాన్ని ప్రేమించు

స్వార్ధం నిషిద్ధ పదార్ధమేమి కాదు కదా

సంశయిస్తున్నవా?

పసిపిల్లలను చూడు…

ఎంత స్వచ్ఛం గా స్వార్ధంగా సహజంగా

సంతోషంగా వుంటారో

స్వార్ధం శత్రువనే భ్రమలో బ్రతుకుతావెందుకు?

ఎవరు కలిపించారీ అపోహ నీకు?

ఎవడు వినిపించాడీ ఉద్బోధ నీకు?

***

గతాన్ని తరచి చూడు

గాయాలను తడిమి చూడు

ప్రేమ రక్తపు చుక్కంత చిక్కగా వుండదని

తెలుసుకున్నావు కదా

స్వార్ధం అంతకన్నా చిక్కగా వుంటుందని

నేర్చుకున్నావు కదా

తెలుసుకున్న దాన్ని తెలివిగా

ఆచరించక పోతే మూర్ఖత్వం కాదా

స్వార్ధమే ప్రాణి నిజనైజం

ఈ పరమ సత్యాన్ని సమ్మతించు

తక్కిన దంతా అసత్యం, అహేతుకమని గ్రహించు

***

స్వార్ధాన్ని త్యజిస్తావా?

ఎవరి అభినందన, ఆమోదం , అంగీకారాలకై

అర్రులు చాస్తున్నావు?

స్వార్ధం లేని వాడంటే వెన్నుముక లేని వాడు

ఇతరుల సంతోషాల ఎంగిలాకులు ఏరుకొని ఆనందించేవాడు

స్వార్ధమంటే స్వాభిమానం

నీ ఉనికిని నువ్వు గుర్తించడం

నీ ఉన్నతిని నువ్వు గౌరవించడం

***

ballet-de-papa-chrysanth-me-1892

అంతో ఇంతో స్వార్ధం లేనివాడు

ఎంతో కొంత స్వలాభం కోరనివాడు

సమస్త భూమండలంలోనే వుండడు*

సామాన్యుడికి సంపన్నుడికి

మధ్య వ్యత్యాసం సామర్ధ్యంలో కాదు

స్వార్ధం సాంధ్రతలోనే వుంది **

ఎప్పుడైనా వేదికనెక్కిన వాడే కనబడతాడు

మెట్లై తొక్కబడిన వాళ్ళు కాలగర్భంలో ధూళై కలిసిపోవలసిందే

స్వార్ధాన్ని కాదని నువ్వు

ఏమి సాధించలేవు…సగటు తనాన్ని తప్ప

నిస్వార్ధం నిరర్ధక పధార్ధం

దాన్ని తాకినా తలచినా అది

నిన్ను నిలువునా విలువలేని వాడిగా మారుస్తుంది

నీదైనది కూడా నీకు దొరకకుండా పోతుంది

***

జీవితంలో గెలుపు కావాలంటే

స్వార్ధం తో పోరాడడం మాని

స్వార్ధంతో పోరాడడం మొదలు పెట్టు

సర్వకాల సర్వావస్తలందు

స్వార్ధంతోనే సహచరించు

స్వార్ధంతోనే సంభోగించు

కణకణము, నరనరము

స్వార్ధాన్నే శ్వాసించు

సర్వసుఖాలను, సకలైశ్వర్యాలను,

సమస్త గౌరవాది యశస్సులను

సదా పొందగలవు.

ఆమెన్

***

Foot Notes

*ఇందుకలదువానందులేదని సందేహము వలదు

స్వార్ధం సర్వోపధారి

ఎవరందు వెదికిన వారందు వుండును

**”సర్వైవల్ అఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్” జీవ పరిణామం

“సక్సెస్ అఫ్ ది సెల్ఫిష్” జీవన పరిణామం

–కిరణ్ గాలి