అయ్యోయ్! కొత్త కవితే…

11017304_412138342270142_1952492938_o

కార్టూనిష్టు రాజు

కార్టూనిష్టు రాజు

కవితల బుక్ దెబ్బ…

10945917_403082386509071_1719256020_n

కార్టూనిష్టు రాజు

కార్టూనిష్టు రాజు