నిర్భయారణ్యం

Art: Satya Sufi

నా లోపలి సతత హరితారణ్యానికి

ఎవడో చిచ్చు పెట్టాడు

మట్టిదిబ్బలూ ముళ్లపొదలూ తప్ప

తుమ్మముళ్లూ బ్రహ్మజెముళ్లూ తప్ప

పూల పలకరింపుల్ని ఆఘ్రాణించలేని

పక్షుల రెక్కల ఆకాశాల్ని అందుకోలేని

సెలయేళ్ల లేళ్లను తనలోకి మళ్లించుకోలేని

జంతుజాతుల జన్మరహస్యాల్ని పసిగట్టలేని

మనిషిరూపు మానవుడొకడు

ఒళ్లంతా అగ్గి రాజేసుకుని అంటించేశాడు

వాడు

విధ్వంసపు మత్తులో తూలుతూ

మంటల ముందు వెర్రిగా తాండవమాడుతూ

++++++

కాలమాపకయంత్రం మలాము పూసింది

కాలిన గాయాలు కనుమరుగవుతున్నాయి

పచ్చదనం మళ్లీ పొగరుగా తలెగరేస్తూ-

పాపం!

వాడి మొహం మంటల్లో చిక్కుకుంది

 

– 

 

 

మీ మాటలు

*