తనతో కలిసి …

Painting: Rafi Haque

                              పెట్టె

నా బరువును దించుకుంటూ గతవారపు మేఘవిస్ఫోటనాన్నీ, ఒక ప్లాస్టిక్ మేకనూ, హై స్కూల్లో అనుభవించిన ఐదు సంవత్సరాల నరకాన్నీ, తత్తరపాటు నిండి వికృతమైన నా మొదటి ముద్దునూ, నేనెప్పుడూ కలవని నా అమ్మమ్మనూ తాతయ్యనూ, చాపమీద వొలికిన వొంటినూనె పరిమళాన్నీ, మొన్నమొన్ననే పుట్టిన పిల్లిపిల్లనూ, మొక్కజొన్న నూకతో చేసిన ఉప్మానూ పెట్టెలో సర్దేస్తాను. వృద్ధాప్యంలో వుంటాను కనుక నన్నూ అందులో పడేసుకుంటాను. ఎన్నైనా పట్టేలా ఆ పెట్టె వ్యాకోచం చెందుతుంది మరి! ఆఖరుకు దానికి ఏ లేబులూ తగిలించక రైలుస్టేషను ప్లాట్ఫామ్మీద వదిలేస్తాను. అలా అది తన గమ్యాన్ని చేరుకుని వుంటుందక్కడ, ఎవరో అపరిచితుడు తనను తీసుకుని నిధిలాగా దాచుకుని తనతో కలిసి బతుకుతాడని ఎదురు చూస్తూ.

                                              ఆంగ్లం: గెయిల్ డెండీ

                                      తెలుగు: ఎలనాగ

                     స్వర్గం అండ్ సన్స్ Co.

 

తిరుగు లేని నిర్ణయాధికార పరిధిననుసరించి మోక్షగాముల సంఖ్యను తగ్గించాలని నిశ్చయింపబడిందని తెలుపడానికి చింతిస్తున్నాను. ముక్తిని పొందవలసిన ఒక మహా మానవాళిని ఈ విధంగా తొలగించాల్సి రావటం మీకు చిత్రంగా తోచవచ్చు. కాని పెద్దసారు గారు అందరికీ శాశ్వత స్థాయిని వాగ్దానం చేయలేరనీ, కటాక్షవీక్షణాల రూపంలో వేతనం పొందుతున్నవారిని సైతం తొలగించకుండా వుండలేరనీ దయ చేసి గమనించాలి మీరు. ఈ సూత్రం పట్ల అవగాహన లేకపోవటం పెద్దసారు గారి దివ్యత్వాన్ని ఎంతగానో తగ్గిస్తుందనేది, నిజమైన వినయాన్ని క్షీణింపజేస్తుందనేది స్పష్టం. మిమ్మల్ని అంతిమంగా తొలగించే ముందు ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పరచి పునర్ముక్తి కోసం మీరు ఏ ప్రత్యామ్నాయాలను కోరుకుంటారో అడుగుతాం. మీరు బాధితులుగా కాని, వేడుకునేవాళ్లుగా కాని రావచ్చు. ఇక వెంటనే మీ కాగితాలను వదిలి వెళ్లండి. చిన్నచిన్న గీతలూ పిచ్చిగీతలూ ఉన్న కాయితాల్ని కూడా వదిలి వెళ్లాలి. ఈ కార్యాలయం నుండి బయటికి పోయేటప్పుడు మీ వెంట ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు వస్తాడు. మిమ్మల్ని తీసేయడం పెద్దసారు గారి అనుగ్రహపు అస్పష్టతను ఎలా తెలియజేస్తుంది అనే ప్రశ్న మీలో తలెత్తితే నన్ను సంప్రదించడానికి సందేహించకండి. మీ సేవలకు కృతజ్ఞుణ్ని. పునర్జన్మలో మీకు సంపూర్ణ విజయం చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

ఆంగ్లం: ఫిలిప్ ప్రైడ్

                                          

                                                                                                    ***

 

 

 

మీ మాటలు

*