నలుగురు కవులకు రమణ సుమన శ్రీ అవార్డులు

 

దెంచనాల శ్రీనివాస్

సిద్ధార్థ

ఎం.ఎస్‌.నాయుడు

ఉత్తమ కవితా సంకలనాలకిచ్చే రమణ సుమన శ్రీ ఫౌండేషన్‌ పురస్కారాలను ఫౌండేషన్‌ అధ్యక్షులు సుమనశ్రీ ప్రకటించారు. 2015కుగానూ సౌభాగ్య (సౌభాగ్య సమగ్ర కవిత్వం), దెంచనాల శ్రీనివాస్‌ (భస్మ సారంగీ); 2016కుగానూ సిద్ధార్థ (బొమ్మల బాయి), ఎం.ఎస్‌.నాయుడు (గాలి అద్దం) పురస్కారం అందుకుంటారు. జనవరి 18న సాయంత్రం 6 గంటలకు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సెమినార్‌ హాల్లో జరిగే ఈ ప్రదాన వేడుకలో శివారెడ్డి, చినవీరభద్రుడు, నున్నా నరేశ్, కె.బి.లక్ష్మి, సి.వి.కృష్ణారెడ్డి పాల్గొంటారు.

రమణ సుమనశ్రీ

 

మీ మాటలు

*