కాసేపు వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి …

దృశ్యం: దండమూడి సీతారాం

పదాలు:  భాస్కర్ కె. 

*

బేకారీలు

 

క రాత్రంతా, ఏరంగునూ తాకలేనని

ఆ సాయంత్రపు ఆకాశం

సకలసౌందర్యలేపనాలన్ని

పసిపాపలా వంటికి రాసుకున్నట్లు

 

చీకటితో యుద్దంలో ఓడుతూ  భానుడు

ముఖాన్ని మబ్బుల వెనుక దాచినా

ఆకాశం ఆ సిగ్గును ప్రతిఫలిస్తున్నట్లు

 

అతన్ని ఆపుతూ ఆమె అంటుంది

కాసేపు వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఆస్వాదించు

 

నిజానికి సాయంత్రమంటే భగవంతుడు

ఆ పగటికి రాసే వీడ్కోలుకవిత్వం

ఆ రాత్రికి రాయబోతున్న తొలిప్రేమలేఖ.

*

మీ మాటలు

  1. NaveenKumar says:

    Beautiful….

మీ మాటలు

*