రెండు అధివాస్తవిక కవితలు

Art: Rajasekhar chandram

Art: Rajasekhar chandram

 

ఆంగ్లం: బెర్న్ట్ సార్మన్
 తెలుగు: ఎలనాగ

బ్యాంట్ సార్మన్ 1961 లో జర్మనీలో జన్మించి, 1969 లో అమెరికాకు వలస పోయాడు. అక్కడి లూసియానా విశ్వవిద్యాలయంలో 1993 లో ఇంగ్లిష్ ఎమ్మే, ఎమ్. ఎఫ్. ఎ. (సృజనాత్మక కవితా రచన) పట్టాలను పొందాడు. తర్వాత లూసియానాను వదిలి ఇలినాయ్, వెర్మాంట్ నగరాల్లోని కళాశాలల్లో ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేశాడు. ఇప్పుడు కెంటకీ లోని హాప్కిన్స్ విల్ లో అధ్యాపకుడుగా ఉన్నాడు.

ఇతని రచనలలో కొన్ని: An Online Artefact, Nimrod, Amelia, Indefinite Space, Ink Node, Pegasus, Ship of Fools. 2013 లో Diesel Generator, 2014 లో Seven Notes of a Dead Man’s Song వెలువరించాడు.

***

 

                           ఘటన

దివేల చిన్నిప్రాణాలు ఆవిరిలోకి తీసుకురాబడిన ఆ ఉదయాన మా కంఠధ్వని పల్చని పొగమంచులా వ్యాపించింది. ప్రాణం లేని కాళ్లుచేతుల, మరణించిన వృక్షాల, ఇతర నిర్జీవ వస్తువుల ప్రేతాత్మల చేత చుట్టుముట్టబడి వున్నాం మేం. ఆస్పత్రికి వెళ్లొచ్చినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. అక్టోబర్ నర్సు అలా చెప్పింది మరి. మంద్రస్థాయిలో ఒక సన్నని బీప్ శబ్దం వినపడింది. తర్వాత అది ఆగిపోయింది. ఇదంతా చెప్పటమెందుకంటే, ఆకురాలే కాలం మధ్యలో వున్నాం మేము. చలికాలం త్వరలోనే రాబోతోంది.

                              రోచిర్యానం

వాక్యం మధ్యలో ఆమె ధోరణి మారింది. గాజుచషకపు కాడ అతిసన్నని ఎముకలా ఆమె చేతిలో పలపలమని విరగటాన్ని అతడు ముందే ఊహించాల్సింది, దర్శించాల్సింది. అదేవిధంగా మరో చేయి వికృతంగా బలంగా మొదటి చేయికి ప్రాసలాగా వచ్చి మూసుకోవటాన్ని ; ఇంకా ఆ ప్రాస ఒక రాయికి లోబడటాన్ని, ఆ రాయి ఇసుకగడియారంలో చూర్ణం చేయబడటాన్ని. ఇదంతా సూర్యోదయానికి కొన్ని నిమిషాల ముందే. రాబోయే కొన్ని క్షణాల్లోనే.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మీ మాటలు

*