ఆ మూడూ…

 

మీ మాటలు

 1. మీ వలస పక్షులు
  శిశిరాన్నించి పారిపోతూ
  మీకు కొద్ది పగలు
  చిక్కని చలిని
  మిదుమిక్కలి దుప్పటిలా కప్పేస్తూ

  ఈకవితని సముద్రాలవతల
  ట్రాపికల్ దేశానికి
  పుట్టుకొస్తున్నాయి .

  //లవ్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ //

 2. Suparna mahi says:

  …చాలా చక్కని పోయెమ్…కాలానికీ, ప్రకృతికీ మధ్య వున్న సీజనల్ జర్నీ చాలా చక్కగా నెరేట్ చేశారు…
  అభినందనలు…

 3. సూపర్బ్ చాలా బాగుందక్క, కంగ్రాట్స్

మీ మాటలు

*