నేనో కవితా పాదమై

Art: Satya Sufi

Art: Satya Sufi

మీ మాటలు

 1. syed sabir hussain says:

  మహమూద్ కవితాపాదం బాగుంది.ఘాడమైన భావం,చిక్కనైన లక్ష్య వెరసి కవితను చదవబుల్గా తీర్చిదిద్దారు.

 2. బాగుంది సర్…

 3. NaveenKumar says:

  Superb sir..

 4. Suparna mahi says:

  కవి తానే కవితగా మారి చెప్పుకున్న అద్భుతమైన ఆత్మకథ… క్లాప్స్ అన్నగారూ…

 5. SREEKANTH SODUM says:

  అన్నా, excellent poem

మీ మాటలు

*