నిశ్శబ్దసంకేతం

మీ మాటలు

 1. Kcube Varma says:

  Baagundi mouli garu

 2. Suparna mahi says:

  చాలా చక్కని పోయెమ్ సర్… క్లాప్స్…

 3. కె.కె. రామయ్య says:

  ” ఏ తల్లీ స్వప్నించకపోతే వీరులెలా పుడతారు ”
  ఏ కవీ ఆలాపించకపోతే వీరమాతల గర్భశోకాలెలా తీరుతాయి.

 4. విజయ్ కోగంటి says:

  విరిగిన అలని
  చేతుల్లోకి తీసుకుని
  హృదయానికి హత్తుకోవటానికి
  ఎవరున్నారు –

  very touching sir !

 5. నైస్.

 6. ఒక ‘నిశ్శబ్దవాక్యం’ పుష్పించే సూర్యుడి కోసం …మీకోసం . అద్భుతంగా రాసారు

 7. అబ్బ … ఎంత గొప్పగా రాశారు సర్ … థాంక్ యు సో మచ్ .

మీ మాటలు

*