వాళ్ళు ..

Art: Satya Srinivas

Art: Satya Srinivas

 

 

*

 

మీ మాటలు

 1. kandikonda says:

  చల్లగా మండుతున్న ఖాళీతనంతో
  ఏకాంతపు మంటలతో….అద్భుతం గా ఉంది
  రచయితకు ధన్యవాదాలు…

 2. Kcube Varma says:

  Wow chaala bagundi Srinivas garu

 3. రాఘవ says:

  ఓహ్…కవిత్వం!

 4. రెడ్డి రామకృష్ణ says:

  శ్రీను పోయం బాగుంది.అనువాదం సరళంగా వుంది.తెలుగు కవితే అనిపించేలా

 5. Suresh tale says:

  చల్లగా మండుతున్న ఖాళీ తనంతో ఏకాంతపు మాటలతో……నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించాయి

మీ మాటలు

*