అంటరాని డప్పు కథ 

28f16-free_fall_leaves_shutterstock_61538884_web

 

దసరా పండుగ  కోసం ఊరికి వచ్చేసరికి రాత్రి 12 అయ్యింది .. తెల్లారి  చాయ్ తాగుతుంటే  అవ్వ  ఎసట్ల  బియ్యం వేస్తూ
” నీ కోసం ఈరడు వచ్చి పోయిండు  నువ్వు అప్పుడు లేవలె” అని ఈరన్ని గుర్తు చేసింది .ఈరడు నా దోస్త్ అలా అని నా వయసుగాడు కాడు మా నాయిన వయసు కాని నాతో చనువు ఎక్కువ . చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వాడితో చనువు ఎక్కువ. బాయిల కాడికి ఎల్లడం, ఎండ్రికాయలు పట్టడం, కుంట్ల చేపలు పట్టడం, గుట్టకి పోయి సింతపలుకుపండ్లు  తేవడం ఇవి అన్ని నాకు చిన్నప్పుడు వాడితో అబ్బిన విద్య. ఈత కూడా వాడే నాకు నేర్పాడు. ఎవ్వరు లేని మనిసి

అవ్వనే మళ్ళీ నీకు తెలుసా ఈరడు వాడి డప్పు పగలగొట్టిండు అన్నడి ” ఎందుకు అని అడిగేలొపే”  మళ్ళీ తనే “తాగుబోతు సచ్చినోడు  బంగారం లాంటి డప్పు పలగొట్టాడు” అంటూ   వంటింట్లోకి వెళ్ళిపొయింది

బతుకమ్మ కి పూలు  తెద్దామని మళ్ళి బాయిని ఒకసారి చూడొచ్చు కద అని అవ్వకి చెప్పి బాయి కాడికి పొయిన. తంగేడు పూలు కోస్తంతె  ఈరడు వచ్చాడు బాయికాడికి. మునుపటిలా లేదు  పీనుగోలె   అయ్యిండు .. కొద్దిసేపటికి  నోరు విప్పాడు   మంచిగ ఉన్నవ అని అడిగిండు ” ఆ మంచిగనే ఉన్న” అని చెప్పేసరికి పట్నంల నౌఖరి ఎట్ల ఉన్నది అవీ ఇవీ ముచ్చట్లాండిండు .మళ్ళా కొద్దిసెపు గమ్మునుండి   “ఒక వెయ్యి రుపాయలు కావాలి ఇయ్యవ పుణ్యముంటది” అని  బతిమాలుడు మొదలుపెట్టిండు .”పాణం మంచిగా లేద” అని అడిగిన నవ్విండు సరే మరి వెయ్యి ఎందుకు అని అదిగితే పని ఉంది అని చెప్పి పైసల్ తెసుకొని పొయిండు.బాపు నేను ఇద్దరం కలిసి తంగేడుపూలు గునుగు మోపు కట్టి ఇంటిదారి పట్టినం.బాపు నన్ను తిట్టుడు మొదలు పెట్టిండు ” ఈరడు పైసల్ ని తాగి ఒడగొడుతడని”. గుడుంబాకి పది ఇరవై చాలు. వెయ్యి అవసరం లేదు అని బాపుకి చెప్పిన.

పెద్ద బతుకమ్మను కుంట్ల ఏత్తంతే మసక మసక చీకట్ల నా దగ్గరికి ఒచ్చిండు.” ఏంది పండుగ పూట ఎటు పోయినవ్” అని కసిరిచ్చేసరికి నీకొ విషయం చెప్పలె అని గమ్మున నాతో రాబట్టిండు  ఈరడు.   ఇద్దరం  ఊర్లకి నడ్సుకుంట పోతన్నం…  చీకట్ల మనిశిని చూస్తే  కళ్ళు మిలమిల మెరవబట్టినయ్. ఎందుకో వాడు తేడాగా కనిపించసాగాడు గుడుంబా   వాసన రావట్లెదు వాడి దగ్గర.   పైసలు ఏంజేసి ఉంటదా అని లోపల  ఒక ధర్మసండేహం. సరే ఈరడే  చెప్పుతాడు తోచినప్పుడు అని నాకు నేను సర్దిచెఫ్ఫుకుంట నడుస్తున్న….  మామూలుగా  నడుస్తున్నప్పుడు కూనిరాగం తిసెటొడు కిక్కురుమనకుండ నా యెనుక రాబట్టిండు … “సుక్క ఎయ్యలేదా” అని అడిగిన  లేదు అన్నడు .. అనుకుంట చెప్పబట్టిండు ….. “నా దుర్గమ్మని  నా చేతులతో  బొంద పెట్టినప్పటినుంచి రోజు తాగిన దినాం ఇడువలే తాగకుండ ఉన్నది లేదు కని  ఇయ్యాల సుక్క ముట్టలే “అని ముసిముసి నవ్వులు  నవ్వుకుంట  బలంగా ఒక్కొ అడుగు వేస్తు నా వెనకే వస్తున్నాడు

వాడు,వాని యవ్వారం  బాగా తెల్సునాకు.మొండోడు. గుండెధైర్యం ఎక్కువ వాడికి .దుర్గమ్మ వాడి పెళ్ళాం.అయినోళ్ళని సొంత సేతులతో కప్పెట్టడం ఎవరికయినా భాధనే కద. అయినా వీడు అన్ని దాటుకొని వచ్చాడు. ఊరు దగ్గరయ్యింద్. ఏందొ చెప్పాలన్నవ్ అని గుర్తు చేసిన . నువ్వు ఇచ్చిన పైసలతో డప్పు కొన్న  అంటూ బీడీ ముట్టించాడు

“డప్పు ఎందుకు పగలగొట్టవ్ మళ్ళీ  ఎందుకు కొన్నవ్” కోపంగా అడగడం   మొదలుపెట్టిన   ఒహ్ అవ్వ చెప్పిందా అంటూ అవ్వే ముసి ముసి నవ్వులు

“ఈ డప్పు చెయ్యబట్టె నన్ను గుళ్ళోకి  రానిస్తలేరు” అంట …”డప్పు ఒక ఆశుధం” అన్నాడు పంతులు అందుకే డప్పు పగులగొట్టిన అని ఏడ్వబట్టిండు . “మరి మళ్ళీ ఎందుకు కొన్నవ్ “అని  సముదాయించడం మొదలుపెట్టిన .. “డప్పు కొట్టకుండ  ఉండలేను అలవాటు అయిన ప్రాణం  మా తాత నేర్పిన ఇద్య ఇది.  డప్పు లేకుంటే చెయ్యి పడిపొయినట్టయ్యింది. గుడి  నాకు  బువ్వ పెట్టలేదు కాని డప్పు బతుకు  ఇచ్చింది”   అనుకుంట ఊరు అవతలి  వాడకి వెళ్ళిపోయిండు.

జోరుగా తెళ్ళారి  దసరా పండక్కి పొద్దు పొద్దుగాళ్ళనే డప్పు కొట్టుడు మొదలుపెట్టిండు. చిన్నపిల్లలు వాడి చుట్టూ మూగి  ఎగురుతుంటే కొత్త పొద్దు వచ్చింది

డప్పు కి గుళ్ళోకి ప్రవేశం లేదు అంటే డప్పు ని పట్టుకున్న జాతులకు కూడా గుళ్ళోకి  ప్రవేశం లేదు అని అర్థం అంటే డప్పు వలన జాతిని వెలివేసార?? లేదు లేదు.. వెలివేసిన జాతికి చెందిన   కళారూపాలను వెలివేసారు . ఇక్కడ గుళ్ళొని దేవుడికి కూడ డప్పు అంటే నామోషి అందుకే ఈరడు మొదట తెలియని దేవుడి కన్నా తెలిసిన డప్పుని   విడిచి పెట్టలేదు  . దసరా పండక్కి   ఊరు మొత్తం   జమ్మి ఆకు కోసం ఎగబడుతున్నప్పుడు వాడు మాత్రం జమ్మి చెట్టు నుంచి పాండవులు   దించినట్టు ఆయుధాన్ని దించాడు ఇప్పుడు వాడి కళారూపమే వాడి ఆయుధం

*

మీ మాటలు

 1. santosh choppalli says:

  అద్భుతం.కానీ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి.ఇంకా మారుతాయి.

 2. చొప్ప.వీరభధ్రప్ప says:

  డప్పే దేవుని వెలివేసింది.కథ చక్కగాసాగింది.

 3. విజయభాను కోటే says:

  చాలా చక్కగా రాశావ్. ఇంకా రాయాలి :)

 4. చాలా చక్కగా రాసావ్….. ఇంతవరకి ఒకె. ఇంకా రాయాలి అంటే మాత్రం అది ఒక భయంతో కూడిన బాధ్యత

 5. చందు తులసి says:

  విస్తృతమైన ఇతివృత్తం….. కథ బాగుంది. సాధన చేస్తే మంచి కథకులవుతారు. బెస్టాఫ్ లక్

  • ఇది నా మొదటి కథ ..ఆంత్రపాలజిస్ట్ గా నా 5 సంవత్సరాల ఘర్షణ ని ఇందులో చూపెట్టాను.. స్పందించినందుకు ధన్యవాదాలు

మీ మాటలు

*