చెమ్మగిల్లిన వేకువలు

Art: Satya Sufi

Art: Satya Sufi

మీ మాటలు

  1. నా కవితను ఆదరించినా సారంగ వారికి ధన్యవాదాలు.ఇంత అంతమైన బొమ్మను అందించిన సత్యగారికి కృతఙ్ఞతలు…

  2. kolluru siva says:

    చాలా చాలా చాలా బాగుంది

  3. తడిదేరిన – పొడిబారిన

  4. Poem heart touching
    Manchikanti

మీ మాటలు

*