విరిగిన రెక్కలు

Art: Satya Sufi

Art: Satya Sufi

 

(ఖలీల్ జిబ్రాన్ “బ్రోకెన్ వింగ్స్” ముందు మాట )

ప్రేమ తన మాంత్రిక కిరణాలతో నా కళ్ళు తెరిపించి నా ఆత్మను తొలిసారిగా చురుకైన తన వేళ్ళతో స్పర్శి౦చినప్పుడు, సెల్మా కారమీ తన సౌందర్యంతో తొలి సారి నా ఆత్మను మేల్కొలిపినప్పుడు, ఉదయాలు స్వప్నాలుగా, రాత్రులు వివాహాలుగా గడిచే  ఉన్నతమైన ఆప్యాయతల నందనవనం లోకి నన్ను తీసుకువెళ్ళినపుడు నా వయసు పద్దెనిమిది.

సెల్మా కారమీ తన సౌందర్యమే ఉదాహరణగా సౌందర్యాన్ని ఆరాధించటం నాకు నేర్పి౦ది. తన ఆప్యాయతతో ప్రేమ రహస్యాన్ని తెలియపరచి౦ది,నిజ జీవిత కవిత్వాన్ని తొలి సారి నాకు పాడి వినిపి౦చినది ఆమెనే.

ప్రతి యువకుడూ తన తొలి ప్రేమను గుర్తు౦చుకు౦టాడు, ఆ విచిత్ర సమయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పట్టి తెచ్చుకు౦దుకు, ఆ నిగూఢత వల్ల పొ౦దిన చేదు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, ఆ జ్ఞాపకాల వల్ల గాఢమైన భావాలు మార్పుచె౦ది అతన్ని ఆనందపరుస్తాయి.

ప్రతి యువకుడి జీవనంలో ఒక సెల్మా ఉ౦టు౦ది, హటాత్తుగా జీవిత వసంతం లో  ప్రత్యక్షమై అతని ఏకాంతాన్ని ఆనందభరిత  క్షణాలుగా మార్చి అతని నిశ్శబ్దపు రాత్రులను సంగీత భరితం చేస్తు౦ది.

khalil1

నేను ఆలోచనలలో , యోచనలో గాఢ౦గా మునిగిపోయి ప్రకృతి స్వభావాన్ని, పుస్తకాలు , మాట గ్రంధాల సందేశాలను అర్ధం చేసుకునే ప్రయాసలో ఉ౦డగా, సెల్మా పెదవులు ప్రేమను నా చెవుల్లో గుసగుసలాడటం విన్నాను. సెల్మా నా ఎదురుగా ఒక వెలుగు స్తంభం లా ని౦చుని ఉ౦డట౦ చూసాక స్వర్గంలో ఆడం మాదిరిగా నా జీవితం ఒక అపస్మారకత అయి౦ది.

ఆమె నా హృదయపు ఈవ్ గా మారి దాన్ని రహస్యాలతో అద్భుతాలతో ని౦పి జీవితం అర్ధం నాకు అర్ధంఅయేలా  చేసి౦ది.

మొట్టమొదటి ఈవ్ ఆడం ను స్వర్గం ను౦ది తనంత తానూ కదలివచ్చేలా చేస్తే సెల్మా తన ప్రేమ, మాధుర్యాలతో నన్ను నా ఇష్టపూర్వకంగా స్వచ్చమైన ప్రేమ, సుకృతాల స్వర్గం లోకి కదలివచ్చేలా చేసి౦ది. కాని మొదటి మనిషికి ఏ౦ జరిగి౦దో నాకూ అదే జరిగి౦ది. ఏ తీవ్రమైన కరవాలం ఆడం ను స్వర్గం ను౦డి తరిమి కొట్టి౦దో అలాటిదే, నిషేధి౦పబడిన చెట్టు ఫలాన్ని రుచి చూడకు౦డానే ఎలాటి విధానాలూ ఉల్ల౦ఘి౦చకు౦డానే తన మెరుస్తున్న అంచుతో నన్ను నాప్రేమ స్వర్గం ను౦డి దూరంగా లాగి౦ది.

ఈ రోజున చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక, ఆ సుందరమైన స్వప్నం లో బాధాకరమైన జ్ఞాపకాలు నాచుట్టూ కనిపి౦చని రెక్కల్లా కొట్టుకోడం , తప్ప నాకేమీ మిగలకపోయాక, నా హృద౦తరాళాలను  విషాదంతో ని౦పి నాకళ్ళలో నీరు తెస్తూ,మరణించిన నా ప్రియురాలు అందమైన సెల్మాను గుర్తు౦చుకు౦దుకు నా ముక్కలైన హృదయం, సైప్రస్ చెట్టు అలుముకున్న సమాధి తప్ప ఏమీ మిగల్లేదు. ఆ సమాధీ, ఈ హృదయమూ మాత్రమే సెల్మా సాక్షాలుగా మిగిలాయి.

సమాధిని చుట్టుముట్టి కాపలా కాస్తున్న నిశ్శబ్దం శవ పేఠిక అస్పష్టత లోని భగవంతుడి రహస్యాన్ని విప్పి చెప్పదు. ఆ శరీరపు మూల ద్రవ్యాలు పీల్చుకున్న వేళ్ళున్న ఆ చెట్టుకొమ్మల కదలికలు  ఆ సమాధి మార్మికాల గుట్టు విప్పవు. కాని వదన్లౌన్న నా హృదయపు నిట్టూర్పులు సజీవులందరికీ ప్రేమ, సౌ౦దర్య౦, మృత్యువు ప్రదర్శి౦చిన నాటకాన్ని తెలియజేస్తాయి.

బీరట్ నగరంలో  విస్తరి౦చి ఉన్న నా యౌవన కాలపు మిత్రులారా, మీర్రు ఆ పైన చెట్టుపక్కనున్న స్మశానం ము౦దును౦డి వెళ్ళేప్పుడు , నిశ్శబ్దంగా దానిలోకి వెళ్లి మరణించిన వారి నిద్ర చెదిరిపోకుండా మెత్తని అడుగులతో నెమ్మదిగా నడచివెళ్ళి, సెల్మా సమాధి పక్కన ఆగి ఆమె శవాన్ని దాచుకున్న నేలను పలకరి౦చ౦డి.ఒక దీర్ఘమైన నిట్టూర్పుతో  నాపేరు చెప్పుకుని మీలో మీరు “ ఇక్కడ, సముద్రాల కావల ప్రేమ ఖైదీగా నివసిస్తున్న గిబ్రాన్ ఆశలన్నీ  పూడ్చిపెట్టారు. ఇక్కడే ఆటను తన ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నది. కన్నీళ్లు ఖాళీ చేసుకున్నది, చిరునవ్వులు మరచిపోయినదీ” అనుకో౦డి.

సైప్రస్ చ్ట్లతో బాటు ఆ సమాధి పక్కనే గిబ్రాన్ విచారమూ పెరుగుతో౦ది. ప్రతి రాత్రీ,విషాదంగా , విచారిస్తూ సెల్మా నిష్క్రమణకు రోదిస్తున్న కొమ్మలతో చేరి  ఆ సమాధిపైన అతని ఆత్మసెల్మా జ్ఞాపకాలతో రెపరెపలాడుతు౦ది.

నిన్న ఆమె జీవితం పెదవులపై ఒక అందమైన రాగం , ఈ రోజున భూమి గర్భాన ఒక నిశ్శబ్ద రహస్యం.

ఓ నా యౌవనకాలపు మిత్రులారా , మీకు నా విన్నపం ఇది

మీ హృదయాలు ప్రేమించిన కన్యల పేరున

వదిలేసిన నా ప్రియురాలి సమాధిపైన

ఒక పూల సరం ఉంచండి

సెల్మా సమాధిపై మీరు౦చిన సుమాలు

వాడిపోయిన గులాబీ ఆకులపై

ఉదయపు కళ్ళను౦డి రాలుతున్న మ౦చు బి౦దువులు.

*

 

 

 

మీ మాటలు

  1. ఆర్.దమయంతి. says:

    ముందు మాట బావుంది.
    అభినందనలండి.
    పుస్తకం కోసం ఎదురుచూస్తుంటాను..

  2. అద్బుతమైన వాక్యాలు సమ్మోహనా భరితంగా సంధించి పూరేకుల్లా చల్లారు.
    hats of

మీ మాటలు

*