ఒక్కోసారంతే

Art: Rajasekhar chandram

Art: Rajasekhar chandram

 

ఒక్కో సారంతే
గుండెలమీద గుసగుసగా తగలాల్సిన శ్వాస

ఉన్నట్టుండి బుసకొడుతుంది
కన్రెప్పలకు కత్తులు మొలుచుకొస్తాయి
నాలుక నాగుపాము అవుతుంది
మాట ఇపుడు
మనస్సరస్సు లోంచి ఎగిరే చేపపిల్ల కాదు
కల్లోల కడలిలోంచి ఎగిసి దుమికే తిమింగళం
ఒక్కోసారంతే
విషపు పెదవులను ముద్దాడినట్టుగా
రేగు పొదతో సమాగమంలా
అబద్ధం అంత అసహ్యంగా
అబద్ధాన్ని నిజం చేయడమంత నీచంగా
ఒక్కోసారంతే
ఎవరో విసిరిన పాచికతో
పరాయి ఆటలో పావులవుతాం
హఠాత్తుగా మొలుచుకొచ్చిన గోడల మధ్య
ఆత్మలు నలిగిపోతూ ఉంటే
కచ్చగా పౌల్‌ ఫౌల్‌ అని అరుస్తూ ఉంటాం
అరుపుకు ఆర్తనాదానికి మధ్య అభేదమై విలవిల్లాడుతూ ఉంటాం
ఒక్కోసారంతే

*

 

 

 

మీ మాటలు

 1. విలాసాగరం రవీందర్ says:

  ఎవరో విసిరిన పాచికతో
  పరాయి ఆటలో పావులవుతాం
  హఠాత్తుగా మొలుచుకొచ్చిన గోడల మధ్య
  ఆత్మలు నలిగిపోతూ ఉంటే
  కచ్చగా పౌల్‌ ఫౌల్‌ అని అరుస్తూ ఉంటాం
  అరుపుకు ఆర్తనాదానికి మధ్య అభేదమై విలవిల్లాడుతూ ఉంటాం
  ఒక్కోసారంతే
  … అవును ఒక్కోసారంతే… మంచి పోయిెం కృష్ణ మూర్తి గారు

 2. bagundi

మీ మాటలు

*