వొక జ్ఞాపకం తరువాత…

artwork: satya sufi

artwork: satya sufi

 

~

మాటలను నోట్లోకెత్తుకుని
జీవించడం చాలాకాలమే అయింది
లిప్తకాలంలో
సముద్రపు భాషా సాయంత్రాలు
అల్పపీడన గాలుల్లో
నిన్ను నువ్వు చూసుకుని సంవత్సరాలు గడించింది
యిసుకను వేళ్ళ మధ్యన నుండి రాల్చడం
మర్చిపోయి యేళ్ళు దాటింది
తుషారబిందువుల్లో
ప్రతిబింబాలను పోల్చుకోవాలి రోజుల పిల్లికూనలల్లే
వాటి నుదురు పైన
నీ తడిపెదవుల స్పర్శ వొకటి మళ్ళా యివ్వు
వో జ్ఞాపకం
వో చిరునవ్వూ
జీవితానికి సరిపడా కవిత్వమూ
కిటికీల్లో నుంచి కోల్పోయిన వెన్నెల బాల్యమూ
అందుకే నువ్వంటే నీకో తృష్ణ
మట్టిగూళ్ళను సర్ది చెప్పు మళ్లీ నీలో నువ్వింకా వున్నావనీ
నీ చూపుల్లో
ఆ నీటిపుష్పాలు
యింకా స్పృశిస్తున్నాయనీ
*

మీ మాటలు

  1. Ramanuja Rao says:

    bagundi

  2. Chala bagundandi

మీ మాటలు

*