పిల్లల పుస్తకాల బ్యాగు ఈ జీవితం…

saif
1
వంశపారంపర్యంగా వస్తున్నది కొంతమంది వదల్లేదు బేషరం
ఆ కోకిల అంతే పాడుతుంది ఆ పువ్వులంతే పరిమళిస్తున్నాయి 5 <3
2
సరిహద్దులోనో అడవుల్లోనో తుపాకులు పట్టుకుని బతకడం సులువు అనుకుంటా
 మూర్ఖ ఈ మనుషుల మధ్య కలం పట్టుకుని బతకడం గొప్పే బేషరం 5 <3
3
ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఒక గొప్ప రచన ని తీసుకెళ్తుంటారు
కొంతమంది మనుషులు బేషరం తమ మనసులను పట్టుకెళ్తుంటారు 5 <3
4
మనుషులు వెతుక్కుంటున్నారు .బేషరం
దాగి ఉన్న ఎన్నో ఉపాయాలని ఈ లోకం లో 5 <3
5
పురుషాంగం లో సామర్ధ్యం పెంచే మాత్రలు ఉన్నాయేమో
బేషరం మనసుల్లో ప్రేమని పెంచడానికి ఎప్పటికి రాలేవు గా   5 <3
6
ఏదో ఒక లాభం లేనిదే ఎవరూ ఏమి చెయ్యడం లేదు బేషరం
 తిరిగే ఈ భూమి వెలిగే ఆ సూర్యుడికి ఏం లాభం దొరుకుతుందో 5 <3
7
ఏ పని అయినా బాగా ఆలోచించి చెయ్యమంటున్నారు
బేషరం బాగా ఆలోచించే జన్మిస్తుంటారా ? 5 <3
8
దోచుకోపోయే సామానులన్ని భద్రంగా ఉంటాయి
బేషరం మనసులే దోచుకెళ్ళబడుతుంటాయి 5 <3
9
ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో
బేషరం తనచుట్టూ తాను తిరిగే భూమి ఆ చంద్రుడిలా 5 <3
10
ఎన్నో రహస్యాలు దాచిపెట్టబడి ఉంటుంటాయ్
బేషరం చిన్న పిల్లల పుస్తకాల బ్యాగు ఈ జీవితం 5 <3
*

మీ మాటలు

*