కొంత సిగ్గు మిగిలి వుండాలని…

dabral

మంగలేష్ డబ్రాల్ 1948 మేలో వుత్తరాఖండ్ లో జన్మించారు.అక్కడే ప్రాధమిక విద్యను అభ్యసించారు. అనేక పత్రికల్లో సంపాదక, వుపసంపాదకులుగా పనిచేసారు. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ లో సంపాదక బాధ్యతను నిర్వహించారు.

హిందీ పేట్రియాట్,ప్రతిపక్ష్, పూర్వగ్రాహ్ లాంటి పత్రికలు ఆయన సంపాదక వర్గంలో వూపందుకొన్నాయి.లోవా యూనివర్శిటీ నుంచి రైటర్స్ ప్రోగ్రాం ఫెలోషిప్ ను పొందారు.సాహిత్య అకాడమి అవార్డునూ పొందారు.

వర్తమాన హిందీ కవిత్వంలో వో ప్రముఖ గొంతుక మంగలేష్ డబ్రాల్. యితని కవిత్వం భారత దేశపు ప్రముఖ భాషల్లోనే కాక ప్రపంచ ప్రధాన భాషలైన ఆంగ్లం,రష్యన్,స్పానిష్,పోల్స్ కీ,బల్గేరియన్ లలో అనువదింపబడింది. యితను నాలుగు కవిత సంపుటాలు వెలువరించారు.యితని కవిత్వంలో సామంత,పెట్టుబడిదారి విధానాల పట్ల వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది.తనే వో ప్రతిపక్షమై వో అందమైన కళ ప్రపంచాన్ని స్వప్నిస్తారూ. యితని కవిత్వం సూక్ష్మంగా సౌందర్యముతో,  పారదర్శిక భాషతో పాఠకులను ఆలోచింపజేస్తుంది.

*

నేను కోరుకొంటున్నాను
——————————

నేను కోరుకొంటున్నాను
కవుల్లో కొంత సిగ్గు మిగిలి వుండాలని

స్పర్శ మిగిలివుండాలని కోరుకొంటున్నాను
అది భుజాలను చెక్కుతూ
అత్యాచారిలా వెళ్ళాలని కోరుకోను
యెందుకంటే
అది వొక అపరిచితయాత్ర తరువాత
భూమి చివరి అంచుపై చేరినట్లు వుండును

నేను రుచి మిగిలివుండాలని కోరుకొంటున్నాను
తీపు చేదులకు అతీతంగా
తినని వస్తువులను కాపాడే
వొక ప్రయత్నపు పేరు

వొక సరళ వాక్యం కాపాడడం నా లక్ష్యం
మనం మనుషులం కదా!
యీ వాక్యపు నిజాయితీ బతికి వుండాలని కోరుకొంటున్నాను

దారిపై విన్పించే వో నినాదం
దాని అర్థంతో పాటు
అది మిగిలి వుండాలని
నేను కోరుకొంటున్నాను
నిరాశ మిగిలి వుండాలని

మళ్ళీ వొక ఆశ
మన కోసం జన్మిస్తుంది

పక్షుల్లా అప్పుడప్పుడూ
దొరకని పదాలు మిగిలి వుండాలి
కవుల్లో కొద్దిగా సిగ్గు మిగిలి వుండాలి

*

మీ మాటలు

  1. Suparna mahi says:

    ఓ గొప్ప నిజాయితీని కవినుంచి ఆశించే ఉన్నతమైన స్థాయి కవిత… బ్యూటిఫుల్ ట్రాన్సలేషన్…

    • పఠాన్ మస్తాన్ ఖాన్ says:

      త్యాంక్యూ మహీ…మీ ప్రేమకు

మీ మాటలు

*