మనం మాట్లాడుకోవాలి

మీ మాటలు

 1. b. Narsan says:

  It’s good pavan.. Maatlaadukovalasinde..

 2. ఆర్.దమయంతి. says:

  ‘చిలక్కొయ్యకు వేలాడుతున్న చొక్కాలా
  మాటలు నాలుకకు వేలాడుతున్నాయి’
  బావుందండి, కవిత. నిజమే నట్టింట వసారాలో కూర్చుని మాట్లాడుకోవాలసిందే మరి.
  అసలు ఈ ఆలోచనా సవ్వడి చాలా నచ్చింది.
  అభినందనలు.

మీ మాటలు

*