బేషరమిత్వం -2

saif
11
బేషరం ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా ఏదో ఒక విజయం లభిస్తుంది
ఎవరో ఒకరు ప్రయత్నం చెయ్యబట్టే కదా విమర్శకులు గా కొంతమంది బతికేస్తున్నారు 5 <3
*
12
ఎవరి కట్టు బాటులొ వారు బతుకుతున్నారు బేషరం
 కోపం అహం అసహ్యాలు ఎవరివి వారికున్నాయి 5 <3
*
13
పూర్తిగా చేయి చాపుతుంటాం బేషరం 
ఐనా మనకు అందెంత దూరం లో కొన్ని పళ్ళుండవు 5 <3
*
14
చాలా మంది బేషరం ఓ తాడు కట్టుకుంటూ ఉంటారు
ఇష్టమయిన బావి నీళ్ళు ప్రతి రోజు చేదుకోవడానికి 5 <3
*
15
మగాళ్ళని తమ దారిలో తెచ్చుకోవాలి అనుకునే వారు
బేషరం  పడగ్గది కి వెళ్ళే దారిని ఉపయోగించుకుంటారు 5 <3
*
13
ముక్కలు ముక్కలు చేస్తున్నారు బేషరం
కాలాన్ని మనుషులు ఒక్కో పనికోసం ప్రతి రోజు 5 <3
*
14
జిందగీలో ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నవారు ఎందరో
బేషరం వెనక్కు వెళ్ళిపోయే వారితో జత కట్టరు  5 <3
*
15
సగం ఖాళిగా ఉందని  కొంతమంది  బాధపడుతారు  బేషరం 
కొంతమంది జవరాళ్ళు  సగం   నిండి ఉందని తృప్తి పడుతారు  5 <3
*
16
 మరోకంటికి తెలియకుండా చాలా మంచి పనులు జరుగుతుంటాయ్
బేషరం పడగ్గదుల్లోనే ఎక్కువ 5 <3
*
17
లాభం లో ఓ భాగం పంచుకుంటూ ఉంటారు విజేతలు
బేషరం ముద్దు తాము తీసుకుంటూనే తిరిగి ఇస్తుంటారు5 <3
*
18
తేనే పట్టు మధ్యలో ఏముంటుంది బేషరం 
రాణి ఈగే  కదా.. అది లేకుంటే తెనే పట్టు లేదు కదా 5 <3
*
19
ఫకీర్లు చిప్పలతో తిరుగుతుంటారు ఎక్కడైనా బిక్షం దోరికెయ్యోచ్చు
బేషరం కవులు జేబుల్లో పెన్నులు పెట్టుకోని తిరుగుతుంటారు కవితల కోసం 5 <3
*
20
కొన్ని పనుల్లో కొందరు ఆరి తేరి ఉంటారు బేషరం 
అందరికి మోసం చెయ్యడం అస్సలు రాదు ఎప్పటికి 5 <3

మీ మాటలు

  1. నిజాలు బేషరం గానే వుంటాయేమో మరి !

  2. Prof P C Narasimha Reddy Ph D says:

    Sharmiiliito hai besharmii ! ?

  3. kothapalli ravibabu says:

    15 వ బేషర్మి లో జవరాళ్లు మాత్రమే తృప్తి పడతారా? ఆశావాదులందరు తృప్తి పడతారు కదా

మీ మాటలు

*