శ్రీమంతుడు

Art: Mandira Bhaduri

Art: Mandira Bhaduri

మీ మాటలు

 1. raamakrishnaareddykottam says:

  చాలా బావుంది. ఇలాంటి కథలు మరెన్నో రాయాలి.

 2. కందికొండ says:

  ఏలియా గారి శ్రీమంతుడు కథ మంచిగున్నది ఈ భూమండలం మీద ఆనందంగా బాటికెటోళ్లు ఇద్దరే ఇద్దరు పిచ్చోళ్లు, పసి పిలగాండ్లు కర్రె సత్తి గాని బతుకు సుకూన్ ఉన్నది పో ఎందరికత్తది అసొంటి బతుకు

 3. వసంతరావు దేశపాండే says:

  కోరికలు, నాది నా వాళ్ళూ అనే బంధాల్లో కొట్టుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాం.కథ బాగుంది.

 4. JAYA REDDY BODA says:

  బాగుంది కథ,ఇలాంటి వాళ్ళు ఇదివరకు చాలా ఊళ్ళో కనిపించేవాళ్ళు ,ఇపుడున్నారో లేదో కానీ నైస్.

 5. Venugopal Reddy says:

  మంచి కథ. ఆలోచింప చేసింది.

మీ మాటలు

*