వచ్చే వారం నుంచి …”కథ కానిది”

 

 

ప్రియమైన సారంగ వార పత్రిక పాఠకులకు,

నమస్తే!

‘కథ కానిది…’ –  అనే శీర్షిక కింద  వరసగా కథలు రాయాలనే ప్రయత్నాన్ని తలపెట్టాను.

కథలంటే ఊహా జనితాలు కాదు. పోని, ఉత్త నిజాలూ కాదు.

ఈ రోజుల్లో వార్త కూడా కథ లా వుంటే నే చదవడానికి బావుంటోంది. కాదా చెప్పండి?

అందుకే, కొన్ని నిజాల్ని మూలాధారం గా చేసుకుని, కథలు రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాను.

ఈ విశాల జగతిలో మనిషి నడిచే ప్రతి  అడుగులోనూ కథ వుంది. విని స్పందించే హృదయముంటే!

జీవితానికి మించిన సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్, హారర్, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటూ వేరే ఏదీ వుండదని గాఢం గా నమ్మే వారిలో నేనూ ఒకర్ని.

నే – కనీ, వినీ, ఎరిగిన, జరిగిన విషయాలనే కథ గా రాస్తానని, అదే ఈ శీర్షిక ప్రధానోద్దేశమని  సవినయం గా తెలియచేసుకుంటున్నాను.

రచన చదివి, ఎప్పటిలా మీ ప్రోత్సాహాన్ని నాకందచేస్తారని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ..

ఈ అవకాశాన్ని కలగ చేసిన పత్రికా సంపాదకులు  అఫ్సర్,  కల్పన గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ,

నమస్సులతో..

-ఆర్.దమయంతి.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మీ మాటలు

  1. satyanarayana says:

    తప్పకుండా స్వాగతిస్తామండీ,
    కనీ, వినీ, ఎరిగిన, జరిగిన విషయాల మీద మీ స్పందనలు .

  2. ఆర్.దమయంతి. says:

    ధన్యవాదాలు సత్యనారాయణ గారు.
    :-)

మీ మాటలు

*