హస్తినలో మళ్ళీ కృష్ణుడు!

Invitation A4.pmd

-దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం

~

కృష్ణా రావు గారు ఎన్నో సంవత్సరాలగా డిల్లీలోని తెలుగు సాహితీ అభిమానులకు మంచి మిత్రుడు. . వారు డిల్లీలో ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికకు సహా సంపాదుకులుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతీ బుధవారం “ఇండియా గేటు” అనే శీర్షిక ఆంధ్రజ్యోతి కి రాసే వారు. ఆ దినపత్రికలో చాలా మంచి శీర్షికలలో అదొకటి. బుధవారం పొద్దున్నే లేచి ఆ శీర్షిక చదవడం చాలమందికి ఒక వ్యాపకంగా ఉండేది . వారు దేశం లో జరిగే హీన రాజకీయాల్ని చాల నిశితంగా విశ్లేషిస్తూ రాసే వారు. ముఖ్యం గా 2014 తర్వాత మన దేశ రాజకీయాల్లో వచ్చిన మార్పులను చాల బాగా పర్తిసీలించి విశ్లేషించే వారు. వారి శీర్షికలో వస్తువు తో పాటు, వారు చెప్పే విధానం, వాడే భాషా కూడా చాల బావుండేవి. ఈ వ్యాసాలతో “నడుస్తున్న హీనచరిత్ర ” అనే పుస్తకాన్ని మే 29 న హైదరాబాదులో ఆవిష్కరించారు.

ఈ పుస్తక పరిచయం డిల్లి లో జూన్ 30 న సాయంత్రం 5.30 నుంచి 7 వరకు తెలుగు సాహితి , ఎమెస్కో సహకారం తో స్థానికంగా ఉన్న తెలంగాణ/ఏ.పి భవనం లో ఏర్పాటు చేస్తోంది.

 

మీ మాటలు

*