అపుడు నేనొక శ్రోతను…

 

 

 

చిత్రం: ప్రవీణ కొల్లి

పదాలు: సాషా 

~

 

చెట్టు నీడొచ్చి

మనసు మీద పడుతున్నట్లు

వయసు మీద పడిన మనసుకేదో

వసంతమొచ్చినట్లు

ఒక్క నీరెండ

 

నీలి రంగు

పలచని చీర బోర్డర్ కు ఆకుల వరస బోర్డర్

కంట్లో తళుక్కుమనే ఛాయాచిత్రం

గ్నాపకాల పతాక చిత్రం

వచ్చీ పోయే వసంతమూ..

ఎక్కడ నేను ..

 

ఎక్కడ

నేను గాలికి రాలే

జలజల రాలే

ఆకుల సవ్వడి కలుక్కుమంటుంది

పూచే పువ్వుల

నిశ్శబ్ద గీతం రికార్డొకటి మోగుతోంది

వచ్చే వసంతానికి

బేక్ గ్రౌండ్ లా

అపుడు

నేనొక శ్రోతను

నేనొక శ్రోతను.

మీ మాటలు

  1. balasudhakarmouli says:

    బొమ్మ , కవిత బాగున్నాయి.

  2. Beautiful

మీ మాటలు

*