ఇల్లంతా..

 

 

-పాలపర్తి జ్యోతిష్మతి
~

ఇల్లంతా గందరగోళంగా ఉంది
నిద్ర కుపక్రమించినప్పుడు వెలిగించుకున్న చిన్న దీపాలు
పగలంతా వెలుగుతూనే ఉన్నాయి
రాత్రంతా కప్పుకున్న దుప్పట్లు
మడతలకు నోచుకోక గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి
ఎవరూ లేకపోయినా
గదుల్లో ఫాన్లు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి
ఖాళీ కాఫీగ్లాసులు
ఎక్కడివక్కడే దొర్లుతున్నాయి
విడిచిన బట్టలు అస్తవ్యస్తంగా
దండాలమీద వేళ్ళాడుతున్నాయి
తడితువ్వాళ్ళు ఆరేసే నాథుడికోసం
కుప్పలు కుప్పలుగా ఎదురుచూస్తున్నాయి
వార్తాపత్రికల కాగితాలు
చిందరవందరగా నేలమీద పొర్లుతున్నాయి
భోజనాల బల్లమీది ఎంగిలి మెతుకులు
తీసి అవతల పారేసేవాళ్ళు లేక ఎండిపోతున్నాయి
స్నానాలగదిలో పూర్తిగా కట్టకుండా వదిలేసిన కుళాయిలోంచి
నీళ్ళు రోజంతా కారిపోతూనే ఉన్నాయి
ఇల్లాంతా గందరగోళంగా ఉంది
జ్వరమొచ్చి అమ్మ పడకేసినవేళ
ఇల్లంతా ఎట్లా ఉంటే మాత్రం ఏం?

*

మీ మాటలు

  1. Bhavani Phani says:

    బావుందండీ , అమ్మ పడకేస్తే అందరికీ బాధే, చివరికి ఆ బాధ చూడలేని అమ్మకి కూడా.

మీ మాటలు

*