శిశిరరేఖ

 

 

– ప్రసాద్  బోలిమేరు

~

ఓ పక్క
రాగాలు
పండుటాకుల్లా రాలి తేలుతుంటే
ప్రతికొమ్మా ఓ వాయులీనమే
వెర్రెక్కిన గాలికుంచెకు నేలనేలంతా
రాగక్షేత్రమే
 
మరోపక్క
వగరెక్కిన మోహం
పాటలపులకింతగా
రెమ్మరెమ్మా ఓ సింగారగానం
 
కాదా?
ఈ రుతువుల స్వరమేళనం
పురాతనగేయపునర్నవీకరణం
పులకరిస్తున్నప్రాణానుకరణం
పురిటినొప్పుల బృందగానం
 
ప్రతి సీతాకోకచిలుకా
నిలకడ లేని ఓ వన్నెల ఆలొచనే
రేపటివిత్తుని మోసుకెళ్తున్న
ఓ పరాగరేణువే
ప్రతి ఫలమూ ఓ పువ్వు ధ్యానమే

ప్రతి ఆరాటం
వీడుకోలు, ఆహ్వానాల సంయోగం
శిశిర పవనాల నీడ
వసంత కవనాల జాడ
చూలాలి బుగ్గ మీది

తీపి ఏడుపు చార.

నిన్నటి విషాదగానం గుర్తులేకుంటే
రేపటి నిషాద గీతాన్నెలా గుర్తుపట్టాలి?

*

మీ మాటలు

 1. chandolu chandrasekhar says:

  మీ కవిత ప్రక్రుతి వర్ణమాల .ప్రతి సీతాకోకచిలుక .నిలకడ లేని వన్నెల ఆలోచనే .మంచి భావన , అనాదిగా ప్రకృతి కి మనిషి విడదీయరాని రాగబంధం .ముగింపు కొంచెం contradict వుంది ,నిన్నటి విషాదం రేపటి నిషాద మైతే గతించిన చీకటి యుగమేగా

 2. Bhavani Phani says:

  పురాతనగేయపునర్నవీకరణం!! ఎంతో బావుంది

 3. శ్రీనివాసుడు says:

  ‘‘ప్రతి సీతాకోకచిలుకా
  నిలకడ లేని ఓ వన్నెల ఆలొచనే’’ – చాలా బాగుంది.

 4. narayana swamy says:

  ప్రతి ఆరాటం
  వీడుకోలు, ఆహ్వానాల సంయోగం
  శిశిర పవనాల నీడ
  వసంత కవనాల జాడ
  చూలాలి బుగ్గ మీది

  తీపి ఏడుపు చార.

  నిన్నటి విషాదగానం గుర్తులేకుంటే
  రేపటి నిషాద గీతాన్నెలా గుర్తుపట్టాలి?

  చాలా బాగుంది కవిత – అభినందనలు ప్రసాద గారూ

మీ మాటలు

*