రాత్ భర్ : తనతో ,  దునియతో ,  నాతో నేను 

-సైఫ్ అలీ సయ్యద్ 
~
saif
1
తనతో :
ఎప్పుడూ
నీ స్వార్ధం నీ దే కదా
దియా జలాతే హై లేకిన్
హం కిసి కా దిల్ నహీ జలాతే బేషరం
అబ్ ఖుద్ రాత్ క దిల్ జల్ గయే థో హం క్యాకరే
నువ్వు నా మాట వినడం లేదని
కోట్ల మంది తెల్లగా నవ్వుతున్నారు
ఎన్నో ప్రశ్నల  చిప్పలు తీసుకొని
ఎంతో మంది తమ మొహాలతో నా ఎదురువస్తున్నారు
2
దునియా తో :
జబ్ జబ్ బహూత్ బార్
అంటే శానా సార్లు
సచ్చీ మే
శానా సార్లు
తనేం అనుకుంటదో అని
చాలా సార్లు అనుకుంటేనే
దియా ఒకటి అంగార్ పెట్టేసుకుంటూ
నా అవసరానికి .
రాత్రి తో రాత్ భర్ అని
ఓ కవిత రాసుకోవడానికి
 కోయి ఉస్ కో చెప్పండి
నిన్ను తాకడానికి
నీ కౌగిలిలో దూరడానికి
సూర్యుడితో చాలా గొడవే పెట్టుకుంటుంటాను దునియా తో
గొడవలంటే నాకు ఇష్టం లేదు
కానీ కొన్ని గోడలు కట్టుకోక తప్పడం లేదు
3
నాతో నేను   :
ఏదో ముజ్రా జరుగుతుంటది
ప్రతి రాత్రి ఎక్కడినుంచో  వినిపిస్తుంటది
బయటకు పారి పోకుండా పట్టేసి ఉంచుతున్నానో
ఎవరైనా లేపుకో పోతారని భయం తో దాచుకుంటున్నానో తెలవదు
బేషరం బాల్యాన్ని
నన్ను ఒక చల్తా ఫిర్తా గ్రంధం గా మార్చేసి
తను  చుప్ చాప్ లో లో న నవ్వుతూ ఉంటది నాకు తెలుసు
2
 తనతో :
ఆనే జానే వాలే హై అందరూ
ఆ సముద్రం లో ఎన్ని పడవలు చూడటం లేదు నువ్వు
ఆ ఆకాశం లో ఎన్ని మేఘాలు చూడడం లేదు
మనుషుల కళ్ళల్లో ఎంతమంది శరణార్ధులని చూడటం లేదు
నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ కలుస్కుకోవడానికి
వస్తుంటావ్ యూని ఫాం ఒకటి ఒకటి వేసుకొని
బహోత్ అచ్చీ బాత్ హై లేకిన్
కాస్త తొందర పాటు మానుకో రాదు
నీకు నమ్మకం లేదు అని అనకు
కాకపోతే అది ఇక్కడ కాదు ఇంకెక్కడో ఉంది
2
దునియాతో :
ఏ శకం లో ఉన్నా కానీ కుచ్ కుచ్ హోతా రహ్తా హై డార్లింగ్
అని బుక్ షెల్ఫ్ లో ఇంకా దాక్కోని బతుకుతున్న
ఒక ఆగ్రా చిలిపి కుర్రోడు పుకార్ కే చేప్తుంటాడు
ఇన్షల్లాహ్ ఫిర్ మిల్తే హై అని తను వెళ్తుండగా
1
నాతో నేను
ఎప్పుడూ  అందరిలాగే
*

మీ మాటలు

  1. besharam saif ali syed says:

    సారంగ యాజమాన్యానికి శుక్రియాలతో

మీ మాటలు

*