ఫత్వాలని వెక్కిరించిన ఆమె..

–సాయి పద్మ 

~

ఫహ్మీదా రియాజ్ గురించి రెండు మాటల్లో లేదా బ్రీఫ్ గా చెప్పటం కష్టం. దేని గురించి చెప్పాలి? ఆమె కవిత్వపు మెరుపు గురించా? లేదా , వోకప్పటి అఖండ భారతంలో పుట్టి (సింధ ప్రాంతం ) పాకిస్తాన్ మెట్టి, నాలుగేళ్ల ప్రాయం నుండే కవిత్వం రాస్తూ, తన కవిత్వానికి ఫత్వా తో సహా జారీ చేయించుకున్న స్ట్రాంగ్ ఫెమినిస్ట్ కవయిత్రి గురించా ?
తన షాయరీల చైతన్యంతో, ప్రభుత్వాల్లో కదలిక తెప్పించి, రాజ్యపు ఆగ్రహానికి గురి అయి .. తన ముగ్గురు పిల్లలతో, భర్తతో, ఇండియా లో తల దాచుకోన్నప్పటికీ , మరింత పదునెక్కిన ధర్మాగ్రహపు వ్యంగ్యపు జ్వాల గురించా.. ?
చెప్పటం కష్టం.. ఆమె కవిత్వంతో ప్రేమలో పడకుండా ఉండటం ఇంకా కష్టం .. ఇన్ని కష్టాల మధ్య , ఆమె కవిత్వం చదువుకోవటమే ఇష్టం .. నేను చదువుకుంటున్నాను ఆమెని.. ఐచ్చిక బురఖాలు వేసుకున్నవాళ్ళు, డిస్క్రిమినేషన్ లేదు అనేవాళ్ళు, ఎల్లలు లేవంటూ ఎలుగెత్తి చాటేవాళ్ళు.. ఆమెని , ఆమె కవిత్వాన్ని చదవాలి .. వాళ్లకి నచ్చిన ఉటోపియా నుండి , నిజంలోకి నిర్భయంగా నడవాలి .. కనీసం ప్రయత్నించాలి.. ఫహ్మీదా  కోసం కాదు.. మన మానసిక ఆరోగ్యం కోసం..!!
* *

నువ్వచ్చం నాలానే తయారయ్యావు కదూ

ఎక్కడ దాక్కున్నావోయ్ ఇన్నాళ్ళూ

అదే మూర్ఖత్వం, ఆదే గర్వం

అందులోనే వో  యుగం కోల్పోయాములే  

చివరికి అవి నీ గుమ్మం దాకా వచ్చాయి

హార్దిక శుభాకాంక్షలోయి

మతపు జెండా నర్తిస్తోంది

హిందూ రాజ్యం స్థాపిస్తావా ఏంటి?

నీ పూలతోటని తొక్కుకుంటూ

అవకతవకలనే దారి చేసుకుంటూ

 

నువ్వు కూడా తీరిగ్గా అలోచిస్తావేమో

నిర్వచనాలతో సహా అంతా తయారయింది

ఎవరు హిందూ ? ఎవరు కాదని

నువ్వు కూడా ఫత్వా జారీ చేసే సమయం వచ్చింది

ఇక ఇక్కడ బ్రతకటం ఎంతో కఠినం

స్వేదంతో ప్రతీ రాత్రీ భయం

ఎలాగో వోలాగ జరిగే తీరుతుంది జీవితం

ప్రతీ వొక్క శ్వాసా వేదనా భరితం

దుఖం ఎక్కువై అలోచించేదాన్ని వొకప్పుడు

అదే ఆలోచనకి  భలే నవ్వొస్తుంది ఇవాళ

నువ్వచ్చం నాలానే తయారయ్యావు

మనం ఇక రెండు జాతులు కామోయీ

 

చదువూ చట్టుబండలూ పోతే పోనీ

అజ్ఞానపు గుణాలే కీర్తించనీ

ముందు గోతులున్నాయని ఆలోచించకు

గత వైభవాల మురుగును మళ్ళీ వెలికితీద్దాం

కష్టపడి నేర్చుకో వచ్చేస్తుందిలే

వెనుకకు నడవటం బాగానే

రెండో ఆలోచన మనసులోకి రానీకు

గట్టిగా గతంలోకే నీ దృష్టి పెట్టుకో

వొక జపం లా క్రమంగా చేస్తూ ఉండు

చర్విత చర్వణంలా అదే చేస్తూ ఉండు

ఎంత వీర మహత్వం మన  భారతం

ఎంత ఘనమైనది మా భారతం

అప్పటికి చేరుకుంటారు మీరా ఉన్నత స్థానం

అప్పటికి చేరుకుంటారు ఊర్ధ్వ లోకం

మేమక్కడే ఉన్నామోయ్ మొదటినుండీ

నువ్వూ సమయం గడుపుదువు గాని,

నువ్వున్న నరకం నుండి

ఉత్తరం గట్రా రాస్తూ ఉండవోయీ ..!!

–ఫహ్మీదా రియాజ్

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మీ మాటలు

*