దీపంతో కాసిని మాటలు

Mandira Bhaduri

Mandira Bhaduri

 

~

-ఉమా నూతక్కి

~

uma

పొడుగాటి రెల్లు దుబ్బుల మధ్య

సన్నటి కాంతి రేఖల్లాంటి వేళ్ళని దీపానికడ్డుపెట్టి మెల్లగా వస్తోందామె!!

ప్రశాంతమైన ఏటి ఒడ్డు వాలులో

సంజెమసకలో కాంతిరేఖలా మెరసి

నా హృదయాంతరాళంలో నిరంతరం నిలిచి

మేలిముసుగుని తొలగించి క్షణిక దర్శనమైనా ఇవ్వని ఆమెను

ఆశగా అడిగా..

“మిత్రమా! నా హృదయం చీకటిగా ఉంది.

. నీ దీపంతో అక్కడ వెలుగునివ్వవూ!”

ఓ నిముషం తన నల్లని కళ్ళు పైకెత్తి ,

మసక చీకట్లో నా వంక చూస్తూ అంది

” నా దీపాన్ని నదికి అర్పించడానికి వచ్చాను”

రెల్లు పొదల మధ్యనుంచుని తడబడుతున్న దీపం

కొట్టుకు పోవడం నిరాశగా చూస్తూ నేను..

“నీ దీపం అర్పించావుగా..  ఈ దివ్వెని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు?

నా ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది నీ దివ్వెని తీసుకుని అక్కడకి రావూ”

అడిగానామెని చుట్టూ ఆవరిస్తున్న నిశి నిశ్శబ్దాన్ని బద్దలు కొడుతూ

“ఈ దివ్వె ఆకాశానికి అంకితం “

తన నల్లని కళ్ళని పైకెత్తి నిర్లిప్తంగా అందామె.

“నేస్తమా! లోకమంతా  వెలుగు రేఖల్ని నింపావు.,

ఇంకా నీ హృదయంలో అనంతమైన వెలుగుంది కదా.

ఇక్కడ నా ఇల్లేమో చీకటిగా,

నా హృదయం ఒంటరిగా ఉంది.

నీ వెలుగుతో నన్ను నింపెయ్యవూ “

గుబులుగా అడిగానామెని,

చిక్కడిపోయిన తిమిరపు నావని భయంగా చూస్తూ.

ఓ నిమిషం తన ముసుగు తీసి ఆర్ద్రంగా నవ్వుతూ అందామె…

“వెన్నెలలో కలిసిపోవడానికే ఇక్కడకి వచ్చాను…”

చందమామలో కనిపిస్తున్న తన నవ్వుని చూస్తూ…

చీకటికి ఆలవాలమై నేను.

*

మీ మాటలు

 1. వెంకట్ కొండపల్లి says:

  “మిత్రమా! నా హృదయం చీకటిగా ఉంది.
  . నీ దీపంతో అక్కడ వెలుగునివ్వవూ!”

  అద్భుతం గా వ్రాసారూ ఉమా గారు

 2. సురేష్ says:

  ఒక నిరీక్షణలోని ఆర్తిని అక్షరాలతో అద్భుతంగా చిత్రించారు.

 3. దీపంలాంటి కవిత

 4. ఇలా పక్షి ఈక తో హృదయం తట్టే అక్షరాలంటే ఎంతిష్టమో ….

 5. చీకటి వెలుగుల కదన చిత్రమే ఇవాల్టి చిత్రం

 6. sreelatha.. says:

  కళ్ళెత్తి తనను చూసినప్పుడే కళ్ళలోని కాంతులు
  తన ప్రపంచాన్ని
  వెలుగుల మయం చేసుంటాయి.
  చాలా ఆర్తిగా ఉంది కవిత
  ఉమగారు.

Leave a Reply to sreelatha.. Cancel reply

*