కాపాడి, రక్షించిన ఓ సీతాకోక చిలుకా…విను!

Kandukuri Ramesh
-కందుకూరి రమేష్ బాబు 
కొన్ని చిత్రాలు చూస్తే ఏముందిలే అనిపిస్తుంది.
కానీ, తీసినప్పటి సందర్భం షేర్ చేసుకుంటే మంచిదనిపిస్తుంది.
గొప్ప క్షణాలను పట్టుకోలేక పోవడానికి కారణమూ తెలిసి వస్తుందనిపిస్తోంది.
ఉదాహరణకు ఈ సీతాకోకచిలుక.
మీరు చాలా సార్లు చూసే ఉంటారు.
రోడ్డు మీద ఒక రాయి వుంటే కాలితో పక్కకు తన్నేసే మనుషులను.
లేదా ఒక గాజు ముల్లు కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా తీసి పక్కకు వేసే మనుషులను.
గాజు పెంకు కావచ్చు, ఎంతో ఓపికగా దూరంగా తీసుకెళ్లి పడవేసే మనుషులను.
ఇట్లా ఒకటి లేదా మరొకటి లేదంటే ఇంకొకటి.
కానీ, కాంక్రీట్ జంగల్ అని పిలుచుకునే భాగ్యనగరంలో ఓ మనిషి సీతాకోక చిలుక పట్ల ఇంతే స్థాయి స్పందన చూపుతాడని ఎవరమైనా ఊహిస్తామా? నేనైతే ఊహించలేదు. అదే నా దురదృష్టం.
+++
అది శ్రీనగర్ కాలనీ. ఎవరినో కలవడానికి వెళ్లి ఒక ఇరానీ చాయ హోటల్ బయట వేచి వున్నప్పుడు జరిగిందా సంఘటన.
అలా ఒక్కడ్నే నిలుచుండి, ఎదురు చూపుల్లో నిమగ్నమై ఉండగా ఓ నడీడు మనిషి సీతాకోక చిలుక రెక్కల్ని రెండు వేళ్లతో అత్యంత జాగ్రత్తగా పట్టుకుని రోడ్డు దాటుతూ ఉన్నాడు. ముందు అతడి చేతిలో ఉన్నదేమిటో అర్థం కాలేదు. కానీ, ఏదో పట్టుకుని అతడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళుతున్నట్టయితే అర్థమైంది. దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే, అతడితో పాటు నడవాల్సి వచ్చింది. నడుస్తుంటే ఆ మనిషి రోడ్డు దాటి ఫుట్ పాత్ దాకా వెళ్లి ఆ చిలుకను అక్కడ నేలమీదికి వదిలి వెళ్లేదాకా నా చూపు, నడకా సాగింది.
అతడలా ఆ సీతాకోకచిలుకతో ముందుకు వెళుతూ ఉంటే ఫొటో తీయాలన్న జ్ఞానం నశించింది.
ఆశ్చర్యంతో కూడిన సందేహాస్పదం. దానికి సమాధానం అన్నట్టు, ‘కదలక మెదలక రోడ్డుమీద ఉన్న దాన్ని చూశానని, మెత్తటి ఈ రోడ్లపై ఏ టైరో వెళితే నేలను కరుచుకుని అది ఎక్కడ ప్రాణం విడుస్తుందో కదా అని దాన్ని ఇక్కడ వదిలి’నట్లు ఆయన చెప్పాడు.
అప్పటికే ఆయన దాన్ని కింద వుంచాడు.
ఒక మూలన. ఏదో గేటు ఉంది. దాని పక్కన, మనుషుల పాదాలు పడని స్థలంలో వుంచాడు.
వొంగి కళ్లతో దాన్ని చూశాను.
అది నిశ్శబ్దంగా ఉంది.
కెమెరాతో ఒకటి, రెండు బొమ్మలు చేశాను.
చేశాక ఆయన కోసం చూస్తే అప్పుటికే ఆయన జనసందోహంలో అదృశ్యమయ్యాడు.
ఆయన రెక్కల్ని అలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని రోడ్డుమీదికి వస్తుంటే అప్పుడే తీసి వుండాల్సింది అనిపించింది ఒక క్షణం.
కానీ, ఎలా సాధ్యం?
అయినా…చప్పున ఆ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడో తెలిస్తే కదా తీసేవాడిని.
కానీ, చాలా అరుదుగా జరిగే పనులను పసిగట్టాలంటే, వాటిని ఛాయల్లో భద్రపరచాలంటే మనకు ఇలాంటి అనుభవాలు ఉండాలి కదా!
ఇక ముందు మనిషి చేతులను చూస్తే, అవి సీతాకోక చిలుకను రక్షించిన చేతులని తెలిసింది కదా! ఇక చేస్తాను చూడండి…
లేదంటే సీతాకోకచిలుకను చూస్తే, అది మనిషిని స్పందింపజేసిన విధానం చూశాను గదా! ఇక తప్పక చేస్తాను.
రెంటినీ మరింత బాగా చేస్తాననే అనుకుంటున్నాను.
దృశ్యాదృశ్యాలను రెంటినీ మరింత సన్నిహితంగా చూపిస్తాననే అనుకుంటున్నాను.
చూడాలి.
*

మీ మాటలు

  1. చందు తులసి says:

    మాయమైపోతున్న మనిషి ….మీకు కనిపించాడన్నమాట.

  2. వనజ తాతినేని says:

    ఇలాంటి మనుషులు ఇంకా ఉన్నారు . మీ స్పందన బావుంది రమేష్ గారు .

  3. విలాసాగరం రవీందర్ says:

    మనుషులు ఇంకా వున్నారు

మీ మాటలు

*