చీకటి-రాత్రి-ఆకాశం

  ముకుంద రామారావు

 

 

అగ్గిలా అలుముకుంది చీకటి

చూస్తూ చూస్తూనే

అందరినీ అన్నింటినీ అందులో ఇముడ్చుకుంది

బయటపడడానికి

వెలుగు సాయంకోసం వెతికాయి కళ్లు

***

ఇంటా బయటా

చీకటిలో దీపాలంకరణకు

లెక్కలేనన్ని మార్గాలు

 

పైనుండి

రాత్రుల నగరాలు

నక్షత్రమండలాలు

***

రాత్రి శ్వాస ఆగిపోలేదు

నిద్రిస్తున్న కొమ్మల్ని ఒరుసుకుంటూ

చంద్రకాంతి జారుతోంది

ఒడ్డునంతా కడిగి శుబ్రపరుస్తోంది

సముద్రం

***

రాత్రంతా

తన అద్భుతమైన అందాన్ని

ఆరేసుకున్న ఆకాశం

అన్నింటా చొచ్చుకుపోయే సూర్యకాంతికి

అలసిపోయి పాలిపోయి వెలవెలాపోతోంది 

అవును ఆకాశం అందాన్ని రాత్రులే చూడాలి

వగలుపోయే నక్షత్రాల నగలైనా కనిపించవు పగలు

రోజుకో రకం బొట్టులా మారే చంద్రుడు

ఆకాశం గోడకు ఎక్కడ వేలాడుతుంటాడో

మీ మాటలు

  1. chaitanya says:

    వావ్ వేరి నైస్ ననగారండి.పోయెమ్ కేం అవుట్ రియల్లీ వెల్.

మీ మాటలు

*