అబ్బో ఏం ప్రేమ!

అలివేణి, వేశ్య, 18 ఏళ్ళు 
మాణిక్యం, వేశ్య, 35 ఏళ్ళు 

 

మాణిక్యం: ఎందుకే అలివేణీ, అంత దిగులుగా ఉన్నావు? ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే దానివి. మన స్నేహితులందరిలో నువ్వెప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను. గోపాలనాయుడికి నువ్వంటే అమిత మైన ప్రేమని అందరూ చెప్పుకుంటారు. అలాంటి ప్రేమ ఏ కొద్దిమంది వేశ్యలకో దక్కుతుంది.
అలివేణి: అవున్నిజమే! అతనికి నేనంటే చాలా ప్రేమ! కానీ రాత్రి గనక నువ్వతన్ని చూసి ఉంటే ఈ మాట అనుండే దానివి కాదు. నామీద మరొక మగవాడి నీడ పడిందని అతనికొచ్చిన పిచ్చి కోపం నువ్వు చూడలేదు. రాత్రి నన్నతను కొట్టడం చూసినా, ఇప్పుడు నా వంటి మీదున్న దెబ్బలు చూసినా, అతను గొప్ప ప్రేమికుడని మళ్ళీ అనవు. అబ్బో ఏం ప్రేమ! నీచమైన బానిసని కొట్టే దానికంటే ఎక్కువ కోపంతో నా మీదకి చర్నాకోల విసురుతాడు.
మాణిక్యం: కానీ, ఈ కోపం అతని గొప్ప ప్రేమకి నిదర్శనమని నేనంటాను. అతనలా ఉన్నందుకు నువ్వు సంతోషించాలి కానీ, ఫిర్యాదు చెయ్యకూడదు.
అలివేణి: ఏమంటున్నావు నువ్వు? అంటే అతని చేత రోజూ తన్నులు తింటూ ఉండాలా?
మాణిక్యం: కాదు. నువ్వు మరో విటుడి వైపు చూసినప్పుడల్లా అతనికి కోపం వస్తుంది. అతనికి నువ్వంటే పిచ్చి ప్రేమ. అంత ప్రేమ లేక పోతే నిన్ను మరొక విటుడితో చూసి అంత కోపం తెచ్చుకోడు.
అలివేణి: నాకు మరో విటుడెవ్వడూ లేడే! మొన్న ఒక ముసలి జమీందారుతో మాట్లాడ్డం చూసి అతన్ని నేను వల్లో వేసుకుంటున్నానని అనుమానిస్తున్నాడు.
మాణిక్యం: ధనవంతులు నీ పొందు కోసం అర్రులు చాస్తున్నారని అతననుకోవడం నీకు మంచిదే! అతనలా అనుకొని బాధ పడినంత సేపూ, దానికి ప్రతిక్రియ ఎలా చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తాడు. ఎలా చేస్తాడో నీకు తెలుసు. కనక అతనా పోటీలో వెనక పడడు.
అలివేణి: ఈలోపు కొరడా తీసుకు చచ్చేట్టు బాదడం తప్ప దమ్మిడీ రాల్చడు.
మాణిక్యం: ఇస్తాడు. అసూయాపరులెప్పుడూ ఇచ్చే విషయంలో ఉదారంగా ఉంటారు.
అలివేణి: వాడేదో ఇస్తాడనే ఆశతో ఇప్పుడు వాడితో చావు దెబ్బలు తినాలా?
మాణిక్యం: నేను చెప్పేది అది కాదు. ప్రేయసి తనను నిరాదరిస్తుందని అనుమానించినప్పుడు మగవాడికి విపరీతంగా ప్రేమ పుట్టుకొస్తుంది. ఆమె తనను ప్రేమిస్తుందని తెలిసినప్పుడు నిర్లక్ష్యంగా వెళ్ళి పోతాడు. అది మగవాడి గుణం.
నేనీ వృత్తిలో ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాను. నువ్వు వింటానంటే నా అనుభవం ఒకటి చెబుతాను. అప్పట్లో భూషణం అని నాకొక విటుడుండేవాడు. ఎప్పుడూ ఐదు వరహాల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు కానీ, నన్నుంచు కున్నానని అందరి దగ్గరా గప్పాలు కొట్టేవాడు. వాడి ప్రేమ కృతకం. నాకోసం వాడొక నిట్టూర్పు విడిచింది లేదు, ఒక చుక్క కన్నీరు కార్చింది లేదు, ఒక్క రాత్రి నా వాకిట్లో పడిగాపులు పడింది లేదు. ఒకరోజు నాకోసం వచ్చి తలుపు తట్టాడు. నేను తెరవలేదు. అప్పుడు నా గదిలో పది వరహాలు చెల్లించిన వేరొక విటుడున్నాడు. భూషణం తలుపు కొట్టీ, కొట్టీ ప్రయోజనం లేక తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. రోజులు గడిచిపోయాయి. నేను మాత్రం అతని కోసం కబురు పంపలేదు. కొత్త విటుడు నాతోనే ఉన్నాడు. భూషణానికి పిచ్చెత్తిపోయింది. నా ఇంటి తలుపు పగలగొట్టు కొని లోపలికొచ్చాడు. మనిషి ఏడుస్తున్నాడు. నన్ను జుట్టు పట్టుకు లాగాడు. చంపుతానని బెదిరించాడు. నా బట్టలు చించేశాడు. ఒకటనేముందిలే, అసూయతో దహించుకు పోయేవాడు ఏమేం చేస్తాడో అవన్నీ చేశాడు. చివరికి ఆరువేల వరహాలు నా ఒళ్లో పోశాడు. ఆ డబ్బుకు ఎనిమిది నెలలు అతనితో ఉన్నాను. నేనేదో మందు పెట్టానని వాళ్ళావిడ ఊరంతా ప్రచారం చేసింది. నేను పెట్టిన మందు పేరు అసూయ. అందుకేనే అలివేణీ, గోపాలనాయుడి తో కూడా నువ్వు అలాగే వ్యవహరిస్తే నీకు మేలు జరుగుతుంది. వాడేమన్నా తక్కువ వాడా, దేవుడు మేలు చేసి వాడి తండ్రి టపా కట్టేస్తే, కోటీశ్వరుడు.

మీ మాటలు

  1. నిశీధి says:

    I try not to miss any episode ,interesting narration.

మీ మాటలు

*