విశాలాక్షి విద్యాభ్యాసం        

 

విశాలాక్షి, కన్నెరికమౌతున్న వేశ్య
కోమలి, ఆమె తల్లి

కోమలి:        అమ్మాయీ, కన్నెపొర పోవడం నువ్వనుకున్నంత బాధాకరమేమీ కాదని ఇప్పుడు అర్థమైందా? తొలిరేయి ఒక పురుషుడితో గడిపావు. తొలి కానుకగా నూరు వరహాల భారీ బహుమతి అతడి నుంచి అందుకున్నావు. ఆ డబ్బుతో నీకో నెక్లేసు కొంటాను.

విశాలాక్షి:     అలాగేనమ్మా, నెక్లేసు కొను. జాతిరాళ్ళతో మెరిసే నెక్లేసు, ఆ పంకజం వేసుకుంటుందే అలాంటిది కొను.

కోమలి:        తప్పకుండా, అలాంటిదే కొంటాను. సరేగానీ, నువ్వు పురుషులతో ఎలా మసులుకోవాలో నాలుగు మాటలు చెప్తాను. జాగ్రత్తగా విని మనసుకు పట్టించుకో. రకరకాల పురుషుల్ని ఆకర్షించగల నీనేర్పు మీదే మన బ్రతుకు తెరువు ఆధారపడి ఉంది.

మీనాన్న పోయాక మనకు ఇల్లు గడవడం ఎంత కష్టమైపోయిందో నీకు తెలీదు. ఆయనున్నప్పుడు దేనికీ కొరతుండేది కాదు. ఇనప సామాన్లు తయారు చేసే కంసాలిగా ఆయనకు నగరంలో మంచి పేరూ, గౌరవం ఉండేవి. అట్లాంటి కంసాలి మరొకరు లేరని జనం చెప్పుకొనేవారు. ఆయన చనిపోయాక కొలిమి సామాన్లన్నీ రెండొందల వరహాలకు అమ్మేశాను. ఆ డబ్బుతో కొంత కాలం గడిచింది. నేను కుట్లూ అల్లిక పనులూ చేస్తూ కొంత గడించినా అది తినడానికి కూడా చాలేది కాదు. నా బంగారు కొండా, నానా తిప్పలూ పడి నిన్ను పెంచాను. ఇక నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక్క ఆశ నువ్వేనమ్మా!

విశాలాక్షి:     అమ్మా! నేను సంపాదించిన నూరు వరహాల గురించేమన్నా చెప్తున్నావా?

కోమలి:        కాదమ్మా! అలిసిపోయిన తల్లికి నువ్విప్పుడు కాస్త ఆసరాగా ఉంటావని అనుకుంటున్నాను. అంతే కాదు. విలాస వంతంగా బతకడానికి కావలసినంత సంపాదించగలవని నమ్ముతున్నాను.

విశాలాక్షి:     నాక్కాస్త అర్థమయ్యేట్టు చెప్పమ్మా! అసలిదంతా ఎందుకు చెప్తున్నావు?

కోమలి:        పిచ్చిపిల్లా, నీకింకా అర్థం కాలేదా? కుర్రాళ్ళతో కలిసి కాస్త చనువుగా ఉండు, వాళ్ళు తాగేటప్పుడు తోడుగా ఉండు. వాళ్లకు పడక సుఖం అందించడానికి సదా సిద్ధంగా ఉండు. ఇదంతా ఉచితంగా కాదు, డబ్బు తీసుకొనే! అలాగైతే నువ్వు బోలెడంత డబ్బు సంపాదించగలవు.

విశాలాక్షి:     (చిరుకోపంతో) అంటే కోటిరత్నం కూతురు తిలకం లాగానా?

కోమలి:        అవును.

విశాలాక్షి:     తిలకం సానిపాప కదా!

కోమలి:        ఐతే ఏంటి? అందులో తప్పేముంది? నువ్వు ధనికురాలివౌతావు. నీకు అనేకమంది ప్రియులుంటారు. (విశాలాక్షి ఏడుస్తుంది..) నా బంగారుతల్లి కదూ, ఎందుకేడుస్తావు? సానిపాపల్ని ఎంతోమందిని చూస్తున్నావు నువ్వు. వాళ్ళ కోసం ఎంతమంది పడిగాపులు పడతారో నీకు తెలుసు. వాళ్ళు ఎంతెంత డబ్బు సంపాదిస్తారో నువ్వెరుగుదువు. శరీరానికుండే ఉపయోగం తెలియనప్పుడు మన పొరుగింటి  మోహనాంగి కటిక దరిద్రంలో ఉండేది. ఇప్పుడు చూడు. ఒంటినిండా బంగారం, ఖరీదైన బట్టలు, వెనకెప్పుడూ నలుగురు దాసీలు…. మహారాణి లాగా జీవిస్తోంది.

విశాలాక్షి:     ఆవిడ అవన్నీ ఎలా సంపాదించిందమ్మా?

కోమలి:        మొదట మంచి బట్టలేసుకొని అందరితో కలివిడిగా సంతోషంగా రాసుకు పూసుకు తిరిగింది. నీకు లాగా ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇకిలించేది కాదు. చక్కగా చిరునవ్వు నవ్వేది. అది చాలా ఆకర్షణగా ఉండేది. నిక్కచ్చిగా వ్యవహరించేది. తన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళను కానీ, తనను ఇంటికి తీసుకు పోయిన వాళ్ళను కానీ మోసం చేసేది కాదు. తనంతట తానుగా వాళ్ళను దేబిరించేది కాదు. ఎవరైనా డబ్బిచ్చి విందులో తోడుకోసం తనను తీసుకుపోతే, అక్కడ తాను తాగకుండా జాగ్రత్త పడేది. తన ప్రియురాలు తాగితే మగవాడు భరించలేడు. తినేటప్పుడు కూడా పశువులాగా ఆయాసం వచ్చేంతగా ఎగబడి తినేది కాదు. అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల పడగ్గదిలో ప్రియుడికి నచ్చే విధంగా ఉండగలిగేది. తినేటప్పుడు సున్నితంగా మునివేళ్ళతో తీసుకొని నిశ్శబ్దంగా తింటుంది. వైన్ తాగేటప్పుడు కూడా నిదానంగా, నిమ్మళంగా, నిశ్శబ్దంగా చిన్న చిన్న గుక్కలు వేస్తూ తాగుతుంది కానీ, ఒక్క సారిగా ఎత్తి పట్టుకొని గ్లాసు ఖాళీ చెయ్యదు.

విశాలాక్షి:     ఒకవేళ బాగా దాహమేసిందనుకో, అప్పుడేం చేస్తుంది?

కోమలి:        పిచ్చిపిల్లా, ఎంత దాహమేసినా అలానే తాగుతుంది. అంతే కాదు, అవసరానికి మించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడదు. తన మనిషిని నొప్పించేలా మాట్లాడదు. తన విటుడి మీద నుంచి చూపు వేరొకరి మీదకు మరల్చదు. అందుకే ఆమె నందరూ మెచ్చుకుంటారు. పక్కమీద కూడా ఆమె అసభ్యంగా ప్రవర్తించదు. తనపనిని అందంగా, ప్రేమగా, జాగ్రత్తగా చేస్తుంది. పడగ్గదిలో ఆమె ఆలోచించేది ఒక్కటే. తనతో పడుకున్నవాడిని మెప్పించి తనకు శాశ్వతంగా చేరువయ్యేలా చేసుకోవడం. అందుకే ఆమె గురించి అందరూ చాలా గొప్పగా చెప్తారు. నువ్వీ పాఠాన్ని మనసు కెక్కించుకుంటే మనం కూడా ఆమె లాగే బోల్డంత సంపాదించవచ్చు. ఆమాటకొస్తే, ఆమె నీ అంత అందగత్తె కాదు కాబట్టి, ఆమె కంటే ఎక్కువే సంపాదించవచ్చు. ఇంతకంటే నేనేమీ చెప్పను. సకలైశ్వర్యాలతో చిరకాలం జీవించాలి నువ్వు.

విశాలాక్షి:     సరేగానమ్మా! నాకో మాట చెప్పు. నాకు డబ్బిచ్చేవాళ్ళంతా రాత్రి నాతో పడుకున్న రాజారావంత అందంగా ఉంటారా?

కోమలి:        అలాగనేమీ లేదు. కొంతమంది అంతకంటే అందంగా ఉంటారు. కొంతమంది అంతకంటే బలంగా, చురుగ్గా ఉంటారు. అంటే అర్ధమైందిగా! మిగిలినవాళ్ళు ఏదో మామూలుగా ఉంటారు.

విశాలాక్షి:     కుర్రాళ్ళతోనే కాకుండా పెళ్లైన సంసారులతో కూడా నేను పడుకోవాలా?

కోమలి:        అసలు వాళ్ళతోనే ముఖ్యంగా పడుకోవాలి. వాళ్ళే డబ్బు ఎక్కువ ఇస్తారు. అందగాళ్ళంతా వాళ్ళ అందాన్నే ఇవ్వాలని చూస్తారు గాని, డబ్బు కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా; బాగా డబ్బిచ్చేవాళ్ళతోనే ఎక్కువ అనుబంధం పెంచుకో! ‘అదిగో, ఆ కోమలి కూతురు విశాలాక్షిని చూడండి. ఎంత సంపాదించిందో చూడండి. ఆ ముసలి తల్లికి ఎంత సంతోషం కలిగిస్తుందో చూడండి. దేవుడా పిల్లని చల్లగా చూడాలి.’ అని వీథిలో నిన్ను చూసిన వాళ్ళంతా మెచ్చుకోవాలి.

ఏమంటావమ్మా? అలా చేస్తావా మరి? ఈ ముసలి తల్లి చెప్పినట్టు చేస్తావా? చేస్తావు కదూ? నువ్వు గొప్ప గొప్ప వేశ్యల్ని తేలిగ్గా తలదన్నుతావు. వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు. వెళ్లి స్నానం చెయ్యి. రాజారావు ఈ రాత్రికి కూడా వస్తాడను కుంటా! వస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కాదూ నా చిన్నారి కోసం. మీరిద్దరూ ఈ రాత్రికి మరిన్ని సుఖాలు చవి చూద్దురు గాని!

మీ మాటలు

*